Ηλιούπολη: Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), με θέματα:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. Λειτουργία του ΕΠΑΛ Ηλιούπολης και των εργαστηρίων του
2. Αποδοχή και κατανομή επιχορηγούμενων ποσών μέσω ΚΑΠ, για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3. 53 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Ηλιούπολης. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού τους
4. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων – μελετών, που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής για το 2016
5. Αντίτιμο ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης για την περίοδο 2016
6. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
8. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
9. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ του Αυτοτελούς τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών
10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την Επιτροπή Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81
11. Ορισμός Πρόεδρου Διαχειριστικής επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου (ν.4071/2012 άρθρο 2)
12. Ορισμός εκπρόσωπων του Δήμου Ηλιούπολης στο Α/βάθμιο & Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το 2016
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
14. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016
15. Εισηγητική έκθεση Δ τρίμηνου του έτους 2015
16. Έγκριση ή μη επιστροφής 100% των δημοτικών τελών για το έτος 2015 και ψήφιση πίστωσης
17. Εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής
18. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης ορισμός επιτροπής παρακολούθησης έργου για την Εκδήλωση Εθνικής Επετείου 25η Μαρτίου για το έτος 2016
19. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσηςορισμός επιτροπής παρακολούθησης έργου για την Εκδήλωση Κούλουμα 2016
20. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης,ορισμόςεπιτροπής παρακολούθησης για εργασίες χειρισμού μηχανημάτων ήχου και ηχοληψίας έτους 2016
21. Αποδοχή επιχορηγούμενου ποσού για την υλοποίηση του προγράμματος «Εθελοντής Σχολικός Τροχονόμος» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
22. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
23. Παράταση εκταφής σε τάφους τριετούς ταφής για πέντε (5) επιπλέον έτη
24. Κίνηση διαδικασιών για την μίσθωση ακίνητου προκειμένου να στεγαστούν τα Κέντρα Κοινότηταςκαι την
συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης του ακινήτου, σύμφωνα με άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.
25. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω αλλαγής κλάδου από ΠΕ Διοικητικού σε ΔΕ Διοικητικού
26. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
27. Ακύρωση εγγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους για δημοτικό φόρο (Ν. 3345/2005) για τα οικονομικά έτη 2013 – 2014 -2015
28. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΠΑΟΔΗΛ»
29. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΚΑΦΑΔΗΛ»
30. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. και διάφορων Επιτροπών του Δήμου μετά από αίτημα των δημοτικών παρατάξεων
31. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ηλιούπολης
32. Έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Οργάνωσης Χρήσεων Γης και Λειτουργιών – Σημειακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης
33. Χωροθέτηση του οικοπέδου επί του ΟΤ. 871, επί των οδών Αλιμούντος και Δραγούμη, Καβαφάκη
34. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πρότυπου κέντρου ατόμων με αναπηρία Δήμου Ηλιούπολης με μεταρρύθμιση υπάρχοντος κτιρίου Α.Μ 18/13»
35. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-Επισκευή-Ανάπλαση πεζοδρόμιων στη ευρύτερη περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Α.Μ 36/09»
36. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑμεΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινοχρήστους χώρους» (Α.Μ. 14/2014)
37. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου τριώροφου παιδικού σταθμού επί της οδού Αγαμέμνονος του Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ 01/2009»
38. Έγκριση ΑΠΕ και αίτηση παράτασης αποπεράτωσης του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διαφόρους δρόμους με μεγάλη κλίση, Α.Μ 16/2015»
39. Έγκριση 2ουτακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 11/2014)
40. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδικά τμήματα του Δήμου προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και εγκατάστασης πρασίνου.
41. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) στην είσοδο του Κολυμβητηρίου και του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Ηλιούπολης.
42. Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου, για λόγους αναπηρίας επί της οδού Βασ. Αμαλίας αριθ. 15
43. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Θεσσαλίας αριθ. 9(Θέση 3)
44. Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί της οδού Θεσσαλίας αριθ. 9 (Θέση 4)
45. Έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) αυτοκινήτου, για λόγους αναπηρίας επί της οδού Μεσολογγίου αριθ. 27

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.