Διαγωνισμός για έργα από το δήμο Ηλιούπολης
 

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό (άρθρο 29 Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α.Μ 11/14» συνολικού προϋπολογισμού 24.999,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) με το σύστημα προσφοράς με «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (άρθρο 5 Ν. 3669/08) . Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην κατηγορία: Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.1β και 21.1.1γ της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 406,50 € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μηνών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο εσωτερικών. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Τα τεύχη χορηγούνται μέχρι την Δευτέρα 15/12/2014 Περισσότερες πληροφορίες για την διακήρυξη ,δίδονται στο τηλέφωνο 210 9970159, fax 210 9970097 , αρμόδιος υπάλληλος Χ. ΒΑΚΑΛΗΣ τμήμα Μελετών – Κατασκευών Τεχνικής Υπηρεσίας 1ος όροφος, Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 16344.

Ηλιούπολη 9/12/14
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.