Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30.10.2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων του Ταχυδρομείου.

Αποπληρωμή οφειλών των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία «Ευώνυμος Α.Ε.»

Έγκριση έκθεσης 3ου Τριμήνου του έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους (Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού) έτους 2013

Καθορισμός Δημοτικού Φόρου έτους 2013

Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2013

Καθορισμός Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2013

Καθορισμός Τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα έτους 2013

Καθορισμός Τελών διαφήμισης έτους 2013

Έγκριση Κανονιστικής Απόφασης που θα ρυθμίζει θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έγκριση Kανονιστικής Απόφασης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων – πεζοδρομιών- περιπτέρων για το έτος 2012 και μετά

Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου

Ίδρυση Δημοτικού Ωδείου

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το ζήτημα των γηπέδων 5Χ5 της πόλης μας.

Έγκριση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ)

Έγκριση επιχορήγησης για την ενίσχυση των συσσιτίων της Εκκλησίας στην πόλη μας και ψήφιση πίστωσης

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

Έγκριση συμμετοχής στο εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγειών πόλεων και ψήφιση πίστωσης

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες

Εξέταση αιτήματος κ. Μαρίας Αλιγιάννη για χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ για ακίνητο επί της οδού Ερεχθέως 13.

Κίνηση διαδικασιών για την τοποθέτηση συστήματος οδικής ασφάλειας για τους τυφλούς στον Δήμο μας

Άρση απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο επί των οδών Καλύμνου και Τριπόλεως στο Ο.Τ. 607 του Δήμου Ηλιούπολης

Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΣΚ του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 41/2008)

Παραλαβή μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή αγωγού βασικών συλλεκτηρίων αγωγών ομβρίων Σ2-Σ3» (Α.Μ. 39/2012)
Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων» (Α.Μ. 60/2008)

Παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση πρασίνου πλ. Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και πάρκων επί της οδού Η.Κωνσταντοπούλου και εγκατάσταση Πράσινης στέγης σε κοινόχρηστους χώρους» .

Παράταση χρόνου για την υποβολή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το ρέμα Πικροδάφνης» (Α.Μ. 33/12)

Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης σε οδούς της πόλης μας

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους

Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Λήψη απόφασης για την αλλαγή χώρου διεξαγωγής του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση»

Ορισμός Επιτροπών για την Καταστροφή Αρχείου του Κεντρικού ΚΕΠ

Παρατάσεις ταφής επ’ αόριστον.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.