Οι αρμοδιότητες της αντιδημάρχου Αλίμου Μαρίας Μουτσάτσου
 

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα Μαρία Μουτσάτσου, Αντιδήμαρχο του Δήμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 31/08/2014, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν τη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης, την Ποιότητα Ζωής και Δημόσιας Υγείας.

Ειδικότερα :

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης.

2. Την παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης του Δήμου ΚΕΠΡΑΓΕΑ.

3. Την εφαρμογή μέτρων και συντονισμό ενεργειών για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων ζώων.

4. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί, κτλ) σύμφωνα με τον Ν.3852/2010.

5. Τη μέριμνα για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π)

6. Την προαγωγή του εθελοντισμού στο Δήμο μας.

7. Την μέριμνα και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία.

8. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης επιδοτούμενων προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.

9. Την επιμέλεια και συντονισμό ενεργειών για την υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς (Εθνικούς – Διεθνείς) για νέα επιχορηγούμενα ευρωπαϊκά ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

10. Την μέριμνα για τη φύλαξη και ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων της περιοχής του Δήμου (επισκέψεις σχολείων, εκδηλώσεις κ.λ.π.)

11. Την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη, και εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

12. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στις αρμοδιότητές του στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

13. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Κλεώπα – Μπίσμπα Δήμητρας στις αρμοδιότητές της στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

14. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, που περιγράφονται παραπάνω, θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσέκα.

Στην Αντιδήμαρχο Μαρία Μουτσάτσου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/29-02-2012 τ.Α΄)

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.