Οι αρμοδιότητες της νέας αντιδημάρχου Αλίμου Δήμητρας Κλεώπα-Μπίσμπα
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ:“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Δήμητρα Κλεώπα-Μπίσμπα, Αντιδήμαρχο του Δήμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 31/08/2014, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

 Ειδικότερα :

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος Προσωπικού.

2. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, αναδιάταξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και προσωπικού αορίστου χρόνου του Δήμου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, πειθαρχικού ελέγχου, ανάθεσης αρμοδιοτήτων – υπογραφών.

4. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού (ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.

5. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.λ.π.), τις τακτές αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.

6. Την υπογραφή των Δηλώσεων για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση) – Γραφείο Αλλοδαπών.

7. Την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτού Ληξιάρχου.

8. Την υπογραφή Αδειών Γάμου και τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

9. Την υπογραφή των Αδειών Ταφής.

10. Την μέριμνα για τη φύλαξη και την καθαριότητα του Δημοτικού Καταστήματος, την κίνηση των κλητήρων και την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου.

11. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του Γραφείου Παραπόνων και Υποδείξεων του Δήμου.

12. Την μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τον Τεχνικό Ασφαλείας και την εποπτεία του έργου του στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

13. Την μέριμνα για την οργάνωση, φύλαξη και προσβασιμότητα των αρχείων του Δήμου.

14. Την παρακολούθηση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτής θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Μαρία Μουτσάτσου.

Στην Αντιδήμαρχο Δήμητρα Κλεώπα – Μπίσμπα θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/29-02-2012 τ.Α΄)

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.