Διαγωνισμός για ελαστικά αξίας 73.199,76 €
O Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για τα οχήματα και μηχ/τα του Δήμου έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.199,76 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Κύπρου 68 , 16452 – Αργυρούπολη) την 26/3/2013 ημέρα Τρίτη . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ και ώρα λήξης η 11.00 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α., συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο Προμηθειών – τηλ. 213 2018 748 fax 210 9902 045).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.