Δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου
Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης διακηρύσσει ότι:

Στις 29/1/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών), στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη) και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί, ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2013 απόφαση της Ο.Ε. για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Β-6β, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Β΄ΟΡΟΦΟΥ, 176 τ.μ.) ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602.Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Το όριο της πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ύψος των επτακοσίων ευρώ (700,00 €) πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Η εγγύηση της συμμετοχής είναι 1.680,00 € δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας του Εσωτερικού, η γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο μισθωμάτων εσόδων – εξόδων του δήμου, (Λ. Κύπρου 68, 1ος όροφος). Αρμόδια υπάλληλος, Καραμήτρου Ερασμία, Τηλέφωνο:213.2018.750, FAX: 210.99.020.45.

Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.