Δημοπρασία για τοποθέτηση καντίνας
Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης διακηρύσσει ότι:

Στις 29/1/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 μ.μ. (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών) στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη) και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί, ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2013 απόφαση της Ο.Ε. για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ για τοποθέτηση τροχήλατης ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στο πάρκο του παράδρομου της Λ. Βουλιαγμένης, αριθμός 593, στη δημοτική ενότητα Αργυρούπολης.

Το όριο της πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ύψος των έντεκα χιλιάδων ευρώ ανά έτος μίσθωσης (11.000,00 €/ μισθωτικό έτος) πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Η εγγύηση της συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ετήσιου ορίου της τιμής εκκίνησης δηλ. πεντακόσια πενήντα ευρώ (550,00 €) δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας του Εσωτερικού, η γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο μισθωμάτων εσόδων – εξόδων του δήμου, (Λ. Κύπρου 68, 1ος όροφος). Αρμόδια υπάλληλος, Καραμήτρου Ερασμία, Τηλέφωνο:213.2018.750, FAX: 210.99.020.45.

Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.