“Μας κόστισε πανάκριβα το εδαφοβελτιωτικό λίπασμα του Δήμου”
Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έχοντας εξαρχής σαφή και τεκμηριωμένη θέση και γνώση για το θέμα της ορθολογικά περιβαλλοντικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και τον δημοτικό κανονισμό καθαριότητας τις διατύπωσε δημόσια και τις κατέθεσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα από το 2014 και τις εμπλούτισε με εξειδίκευση και δράσεις τα επόμενα χρόνια μέχρι σήμερα.

Σήμερα αναλύει τα μέχρι σήμερα δεδομένα της αξιόλογης περιβαλλοντικά διεργασίας για την εκτροπή από την ταφή  και αξιοποίηση των κλαδεμάτων και οργανικών βιοαποδομήσιμων των αστικών απορριμμάτων του Δήμου που στήριξε εξ αρχής, αλλά και την οικονομική διάσταση των επιλογών του Δημάρχου για το θέμα που δημόσια και διαρκώς έχει θέσει  τις ενστάσεις και αμφιβολίες της.Στις 9 Δεκεμβρίου 2020 έγινε η ‘’Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκποίησης των Εδαφοβελτιωτικών Vita Green & Vita Green plus’’ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Β.Β.Β. που αποτελεί την οικονομική αποτίμηση της διαδικασίας εκτροπής από την ταφή και αξιοποίηση των κλαδεμάτων και οργανικών βιοαποδομήσιμων των αστικών απορριμμάτων του Δήμου και ΟΧΙ την περιβαλλοντική διαδικασία και διάσταση της αξιοποίησης τους,  στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της κυκλικής βιοοικονομίας που έκλεισε με την παραγωγή του VITA  GREEN  &  VITA  GREEN  PLUS.

Μετά την περιβαλλοντική ολοκλήρωση του θέματος της διαδικασίας εκτροπής από την ταφή και αξιοποίηση των κλαδεμάτων και οργανικών βιοαποδομήσιμων των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Β.Β.Β. που επικροτούμε και στηρίξαμε ως περιβαλλοντική επιλογή, ας ενημερώσουμε για το οικονομικό της μέρος που επέλεξε ο Δήμαρχος και η διοικούσα παράταξη να εφαρμόσει.

Η παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού  με την διαδικασία της κομποστοποίησης την ανέλαβε μετά από διαγωνισμο, η εταιρεία  WATT A.E.και επελέγη για την επιστημονική παρακολούθηση  της διαδικασίας και μεθόδου παραγωγής του τελικού προϊόντος Vita Green & Vita Green plus με απευθείας ανάθεση σε επιστημονική ομάδα του Ε.Κ.Π.Α.

Η διαδικασία της εκτροπής από την ταφή 10.000 τόνων κλαδεμάτων και οργανικών αποτελεί εξαιρετική πρακτική και η παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού  με την διαδικασία της κομποστοποίησης την ιδανικότερη περιβαλλοντικά  λύση. ¨Όμως η επιλογή του Δημάρχου ήταν μονόδρομος και ορθή ή είχε και άλλες επιλογές με παρόμοιο ποιοτικό προϊόν εδαφοβελτιωτικού;

¨Όπως επανειλημμένα έγκαιρα, δημόσια και στο δημοτικό συμβούλιο η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. είχε ενημερώσει, πολίτες και δημοτικές παρατάξεις σαφώς και υπήρχαν την περίοδο λήψης

αποφάσεων πολύ οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές. Ήδη από το 2013 και μέχρι το 2019    ο φορέας περιφερειακής διαχείρισης αποβλήτων Αττικής Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής( Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) δεν χρέωνε, είχε μηδενικά τέλη, για την επεξεργασία των οργανικών και κλαδεμάτων, καθαρών – προδιαλεγμένων,  στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) στη Φυλή. Η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού στον Ε.Μ.Α.Κ. στη Φυλή πέρασε και από έγκριση – πιστοποίηση μετά από έλεγχο.  Ο νέος περιφερειάρχης  Πατούλης από το 2020 χρεώνει την διαδικασία στο 50% της τιμής ταφής εγείροντας αντιδράσεις .

Τέλος,  όπως αναφέραμε, στις  9 Δεκεμβρίου 2020 έγινε η ‘’Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκποίησης των Εδαφοβελτιωτικών Vita Green & Vita Green plus’’ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Β.Β.Β. που αποτελεί την οικονομική αποτίμηση του οφέλους της πώλησης του εξαιρετικότατης ποιότητας εδαφοβελτιωτικού.

Σημαντική προσφορά του Δήμου είναι η δωρεάν διάθεση σε δημότες ποσοτήτων Εδαφοβελτιωτικού  Vita Green & Vita Green plus από την συνολικά προγραμματισμένη παραγωγή των 20.000 σάκων των 50 λίτρων.

Επομένως εξαιρώντας το κόστος των καυσίμων και των εργατοωρών της διαφοράς απόστασης μεταξύ Φυλής και Κορωπίου, το οποίο είναι σημαντικό όχι όμως τεράστιο, ας κάνουμε ένα σύντομο οικονομικό απολογισμό του μέχρι σήμερα δημοτικού οφέλους από την παραγωγή του Vita Green & Vita Green plus.

           ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΞΟΔΑ .

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α. αρχικό κόστος                                                     =      24.676    €

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε.Κ.Π.Α. (αμοιβές συμβούλων – έξοδα μετακίνησης…)  =        7.386    €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ WATT A.E. ( τετραετής 2018-2021)                                  = 1.386.760   €

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΩ – ΣΗΜΑ                                                                         =      11.300   €

ΣΥΝΟΛΟ    ΔΑΠΑΝΩΝ  -> μέχρι 12ο 2020                                                    =  1.430.122   €

           ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  – ΕΣΟΔΑ .

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 10.000 + 6.000 σάκων 50 λίτρων

σε “ Γ & Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.” με 1,50€ /σάκο.                     =      24.000   €

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ    -> μέχρι 12ο 2020                                                      =     24.000   €

Εύλογα συμπεράσματα μετά την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων έως σήμερα:

1. Επελέγη η πανάκριβη μέθοδος και εμπλοκή της ιδιωτικής εταιρίας WATT A.E ενώ την ίδια περίοδο υπήρχε η δυνατότητα της εκτέλεσης της ίδιας  διαδικασίας πιστοποιημένης κομποστοποίησης για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από τον δημόσιο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στις εγκαταστάσεις Ε.Μ.Α.Κ. στη Φυλή.

2. Η τιμή που καθόρισε η επιτροπή εκποιήσεων του Δήμου είναι πολύ κάτω από τις τιμές πώλησης στην αγορά και μάλιστα σε λιγότερο ποιοτικά  εδαφοβελτιωτικά.

3. ¨Όσες ποσότητες εδαφοβελτιωτικού και εάν παραχθούν με τη παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί οικονομικά επωφελής.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται δημόσια ενημέρωση για το θέμα αυτό, τις επιλογές που ακολουθήθηκαν και  κυρίως για το οικονομικό σκέλος του.

Διαφαίνεται η συκοφάντηση της αξιοποίησης των οργανικών και κλαδεμάτων με κομποστοποίηση ως  ατελέσφορη λόγω του πολύ υψηλού κόστους της παραγωγής του με τη  διαδικασία που  επελέγη και  θέτει σε αμφισβήτηση και την περιβαλλοντική της αξία.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. πιστεύει ακράδαντα στα οφέλη της διαδικασίας  αξιοποίησης των οργανικών και κλαδεμάτων με κομποστοποίηση, τόσο σε οικιακό όσο και σε δημοτικό επίπεδο. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.