Ενθουσιασμένος από τους αντιδημάρχους του ο Κωνσταντέλλος
“Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει”! Ο πολυταξιδεμένος δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δηλώνει ενθουσιασμένος από το έργο των αντιδημάρχων του και αποφάσισε να τους κρατήσει γιατί έχουν καταφέρει να αλλάξουν την εικόνα του δήμου, ειδικά στη Βάρη και τη Βάρκιζα. Καλή συνέχεια και πάντα τέτοια! Ακολουθεί δελτίο τύπου:

Τη θητεία των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής ανανέωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, αφού η πρώτη θητεία έληξε στις 31 Αυγούστου 2020, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους.


Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη
Ο Δήμαρχος ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στο διοικητικό σχήμα και επιπλέον, δημιούργησε θέση ευθύνης για την τήρηση Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19 & Συντονισμού – Εποπτείας Καθημερινότητας, στην οποία θα επικουρήσει τον Δήμαρχο ο έμπειρος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος.

Ο Δήμαρχος με την ανακοίνωση ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία ακόμα πιο παραγωγική θητεία και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντα τους και την εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, έργο που οφείλει η Δημοτική Αρχή να παραδώσει στους συμπολίτες μας.

   Υπενθυμίζουμε τις θέσεις ευθύνης και τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως ορίζονται στην σχετική Απόφαση Δημάρχου 320/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 1. O Δημοτικός Σύμβουλος, Βασίλειος Παπαμιχαήλ του Μιχαήλορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και  Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου.

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και  Περιβάλλοντος.

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος, Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν του Κεβόρκ ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας και της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των κάτωθι τμημάτων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

            γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση κάρτας δημότη.

Λέσχες Φιλίας

α) ΒΑΡΗΣ

β) ΒΟΥΛΑΣ

γ) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωναορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

           α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

           β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

α) Τμήμα  Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

            γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 1. Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία (Μαίρη) Φουρναράκη του Διονυσίου ορίζεται Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)

   β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Βαμβασάκης Δημοσθένης (Δήμος) του Μιχαήλ ορίζεται Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.                Λειτουργία λαϊκών αγορών.

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου ορίζεται Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

– Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

– Οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Ωσαννά Καραγιάν, Νικόλαος Βάσης και Μαρία Φουρναράκη ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

– Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

– Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν.

Ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου του, ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 • Διονύσιος Γεωργουλόπουλος τουΔημητρίου  

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τήρησης Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19 & Συντονισμού – Εποπτείας Καθημερινότητας.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

      Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Κωνσταντίνος Σφέτσας του Ιωσήφ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθημερινότητας του Πολίτη, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω δράσεις:

1. Διεύθυνση ΚΕΠ

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης

   δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης

      2. Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.

3. Λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των                                                                                                                                                                πολιτών

4. Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων.

      5. Λειτουργία της Γραμμής του Δημότη.

      6. Επιμέλεια του εορταστικού διακόσμου.

      Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Νικόλαος Ζαχαράτος του Γεωργίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

                   Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Δήμητρα Σουτόγλου του Γεωργίου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Teemu Jussi Eerikki Lehtinen του Erkki

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πράσινων Εφαρμογών και Ψηφιακών Εφαρμογών.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Βασίλειο Παπαμιχαήλ και Νικόλαο Βάση στα  ανωτέρω.

 • Αντώνιος Κουσαθανάς του Γεωργίου

      Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

      Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Βασιλική (Βίκυ) Σφήκα του Δημητρίου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδικής Αγωγής και Καταπολέμησης Παιδικού Εκφοβισμού.

   Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Δημήτριος Γεωργιάκος του Μιχαήλ

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας.

   Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

 • Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων.

Συνεπικουρεί το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαμιχαήλ στα ανωτέρω.

 • Όλγα Αρτεμις Πολίτη του Νικολάου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.

      Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Αικατερίνη Σταμπέλου του Κωνσταντίνου

      Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού.

      Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Μαρία (Μαίρη) Κανέλλου του Χρήστου

      Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας.

               Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 • Κυριάκος Κικίλιας του Παναγιώτη

Εντεταλμένος Σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Μαρία Φουρναράκη και Νικόλαο Βάση στα  ανωτέρω.

 • Σωτήριος Ελευθερίου του Ιωάννη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.