Η αποτέφρωση των νεκρών στο δημοτικό συμβούλιο


To θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 24 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

1.Συζήτηση για την αποτέφρωση νεκρώνΣτον Άλιμο, εν μέσω πανδημίας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης (VIDEO&ΕΙΚΟΝΕΣ) – notia.gr

2.Πρόσκληση (ΙΙΙ) για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» – Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης του Δήμου

3.Υποβολή αιτήματος προς τον ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση – αντικατάσταση διοριστέων της 1/71Μ/2008 προκήρυξης

4.Διάθεση θέσεων του προγράμματος μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ

5.Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου Ι «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης» της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001378 ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020

6.Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και ορισμός πολιτικού υπευθύνου συντονιστή και μελών συντονιστικής επιτροπής

7.Αποδοχή πορίσματος της αρμόδιας επιτροπής της Περιφέρειας για την κάλυψη θετικών ζημιών του έργου «Κατασκευή παιδικού σταθμού επί των Λεωφ. Ειρήνης και Αριστογείτονος»

8.Ανατροπές Α.Α.Υ.

9.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (5 η ), έτους 2018

10.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5 η ) , έτους 2018

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η ) του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΟΔΗΛ, έτους 2018

12.Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΠΑΟΔΗΛ, έτους 2017

13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η ) του Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΦΑΔΗΛ, έτους 2018

14.Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΦΑΔΗΛ, έτους 2017

15.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η ) του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης»

16.Εγκρίσεις μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

17.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» οικονομικού έτους 2018

18.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

19.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

20.Έγκριση ή μη επιστροφής δημοτικών τελών για το έτος 2017 (συμπληρωματική κατάσταση)

21.Έγκριση καταβολής επιχορηγήσεων σε Αθλητικούς – Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματείων της πόλης

22.Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

23.Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες διαφημιστικής προβολής» (Α.Μ. 11/2018)

24.Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας της «Προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου- ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

25.Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας της «Προμήθειας τροφίμων, αναψυκτικών ποτών κλπ. για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

26.Έγκριση ή μη μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής ετών 2019 – 2022

27.Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση δράσεων ανάδειξης του Δήμου Ηλιούπολης ως “Έξυπνη πόλη”»

28.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Ηλιούπολης σύμφωνα με το Ν.4412/2016

29.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Ηλιούπολης σύμφωνα με το Ν.4412/2016

30.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών» (Α.Μ. 46/2015)

31.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους με μεγάλη κλίση» (Α.Μ. 17/2016)

32.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (Α.Μ. 2/2016)

33.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών» (Α.Μ. 46/2015)

34.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (Α.Μ. 2/2016)

35.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων» (Α.Μ. 39/2016)

36.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων» (Α.Μ. 42/2015)

37.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων, πλατειών» (Α.Μ. 75/2016)

38.Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις αναψυκτηρίου άλσους ΚΙΝΤΗ » (ΑΜ 30/15)

39.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Επιδαύρου 8 και Κνωσσού

40.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Παπαρηγοπούλου και Μακρυγιάννη 2

41.Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) επί των οδών Παπαρηγοπούλου και Μακρυγιάννη 2

42.Άδεια ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Αναξαγόρα 23

43.Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Απόλλωνος 81-83

44.Παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Γερανίων 16

45.Ανανέωση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Αμφιτρίτης 9

46.Ανανέωση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Βερμίου 42

47.Ανανέωση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Μεσολογγίου 27

48.Ανανέωση ή μη χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου (Ρ-72) για λόγους αναπηρίας στην οδό Αρχιμήδους 28

49.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση δυο κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων οριοδικτών έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αμφιτρίτης 19

  1. 1 ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών υποδομών» (Α.Μ. 12/2017)
  1. 1 ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Συντήρηση και επισκευή κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων» (Α.Μ. 24/2017)

 

  1. 1 ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Επέκταση – Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού» (Α.Μ. 20/2017)

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας. Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες. (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X