Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου
dimarxeioagiou

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 06 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα

ημερησίας διάταξης:
1. Παρουσίαση της «Εργασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που
αφορούν την προετοιμασία φακέλου για την προκήρυξη της μελέτης
κατασκευής κολυμβητηρίου (σκοπιμότητα-βιωσιμότητα).
2. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την
παραχώρηση του υπολοίπου τμήματος του πάρκου Ελ. Βενιζέλου
(Ασύρματος).
3. Λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ερευνητικό Πρόγραμμα).
4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση ενταγμένων πράξεων που αφορούν στην
συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεση αντιμετώπισης της
φτώχειας έως 31/10/2016.
5. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) (ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ) με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
6. Λήψη απόφασης για καθορισμό μίας θέσης πρακτικής άσκησης
ασκούμενου/ης δικηγόρου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου
7. Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης χώρου για την κάλυψη αναγκών
υπηρεσιών του Δήμου (μικρό συνεργείο, τεχνίτες πρασίνου, αποθηκευτικοί
χώροι κλπ).
8. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση
φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες προκειμένου να αυξηθεί ο
χρόνος προσβασιμότητας σε αυτούς από τους δημότες».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για
το έργο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
Δήμου Αγίου Δημητρίου»
10.Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη από δημοτικά τέλη
11.Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών –
κατοίκων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006
12.Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014
13.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης μίσθωσης του περιπτέρου
στην οδό Δωδεκανήσου 2.
14.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης μίσθωσης του περιπτέρου
στην οδό Λ. Βουλιαγμένης 260.
15.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
ποσού 80,00€ στο όνομα ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ λόγω οριστικής
διαγραφής του οχήματος.
16.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
ποσού 63,73€ στο όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΘΕΟΔ/ΔΗΜ λόγω λανθασμένων
στοιχείων κλήσης , επιστροφή ποσού 166,27€ και διάθεση πίστωσης στον ΚΑ
00.8261.01.
17.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
ποσού 43,66€ στο όνομα ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ/ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ λόγω
λανθασμένων στοιχείων κλήσης , επιστροφή ποσού 21,84€ και διάθεση
πίστωσης στον ΚΑ 00.8261.01.
18.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
ποσού 80,00€ στο όνομα ΣΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ λόγω μη κατοχής του
οχήματος και επαναβεβαίωση ιδίου ποσού στον κ. ΜΟΣΧΟ ΣΩΚΡΑΤΗ.
19.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη οφειλής από παράβαση ΚΟΚ ποσού
80,00€ στο όνομα ΒΕΚΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ..
20.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 40,00€ στην κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από πράξη παράβασης ΚΟΚ και
διάθεση πίστωσης στον ΚΑ 00.8261.01.
21.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 519,75€ στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τέλη διέλευσης και διάθεση πίστωσης στον
ΚΑ 00.8261.01.
22.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 185,23€ στον κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από πράξη παράβασης ΚΟΚ και
διάθεση πίστωσης στον ΚΑ 00.8261.01.
23.Λήψη απόφασης περί μη χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών και
τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, με ανάπτυξη ενός (1) ειδικά
διασκευασμένου τραπεζιού εντός της αίθουσας του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας ”ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΚΑΦΕΝΕΙΟ)”, σε ισόγειο χώρο ιδιοκτησίας της κας LICI NDRICIME του
Ruzdi,επί της οδού ΣΟΥΛΙΟΥ αρ. 16 στον Άγιο Δημήτριο.
24.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 1/2016 πρακτικού της
Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων επί της
προσφυγής της κας Φουρλάνου Αντωνίας του Γρηγορίου
25.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 2/2016 πρακτικού της
Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων επί της
προσφυγής της εταιρίας Ειρήνη Μορφίρη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ -RM
INTERNATIONAL
26.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 5/2016 πρακτικού της
Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων επί της
προσφυγής της κας Τσικαλάκη Μαρίνας του Γεωργίου
27.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
ποσού 34,06 της κας ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑ.
28.Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής
ποσού 282,61€ της κας ΧΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ.
29.Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 265/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Λήψη
απόφασης για επιστροφή ποσού 465,04€ στον κο ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΛΩΝΗ του
Αλεξάνδρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος 4%,»
30.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 57.879,47€ για την υλοποίηση του
προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” προκαταβολή έτους 2016-Α΄ΔΟΣΗ
31.Λήψη απόφασης για απόδοση του υπ’ αριθμ. 1112/2016 χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή της κας Όλγας Βλάχου από
υπόλογο.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.