Άγιος Δημήτριος: 2.586.503,82 € για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ, στο Δημοτικό Στάδιο
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν προσφορά για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο».
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής (Αγίου Δημητρίου 55, 173 43, Αγ. Δημήτριος) έως τη Δευτέρα 3/8/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Συνημμένα αρχεία:

Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 129/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενδιαφέρεται για την χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό στάδιο», με συνομολόγηση δανείου συνολικού ύψους ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (2.586.503,82 €), με αναγνωρισμένα πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση») σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της παρούσας.

 

Διαβάστε Επίσης

Ένα Σχόλιο στο “Άγιος Δημήτριος: 2.586.503,82 € για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ, στο Δημοτικό Στάδιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.