Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου
Η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)”.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7/4/2015, ημέρα Τρίτη ώρα 15:00.


Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.