Πρόσκληση ενδιαφέροντος Μετάταξης Υπαλλήλων
Ο Δήμος Ηλιούπολης, ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά (5) πέντε θέσεις με   το πρόγραμμα της  Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας,  σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου  30 του ν. 4223/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν  με το  άρθρο  48 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α΄174).

Συγκεκριμένα  οι θέσεις τις οποίες επιθυμεί  να καλύψει είναι οι παρακάτω:
1) Μια (1) θέση ΥΕ- Εργατών Καθαριότητας,
2) Μια (1) θέση ΔΕ- Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων,
3) Μια (1) θέση ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων (Φανοποιών).
3) Μια (1) θέση ΔΕ- Τεχνιτών Σιδηρουργών
4) Μια (1) θέση ΔΕ- Τεχνιτών Υδραυλικών.
Οι  ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι  θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν.

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε:
-ΟΤΑ α’ βαθμού(δηλ. Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οι Συνδέσμους Δήμων)
-ΟΤΑ β’ βαθμού
– Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
– στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
– στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
– στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
– στις  Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)

– Διευκρινίζεται ότι για την μετάταξη υπαλλήλου με πρόγραμμα της  Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής  Κινητικότητας  απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του  αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης (δηλ. για τους υπαλλήλους των Δήμων  του Δημάρχου του Δήμου στον οποίο εργάζονται).

Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Ηλιούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι   ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηλιούπολης στα τηλέφωνα: 210-9970057, 210-9970040,  210-9970139 & 210-9970156.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Αναστόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.