“Έκοψαν”τον Ορφανό – δεν του έδωσαν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία!
Ψάχνοντας στο  et.diavgeia.gov.gr  ¨πέσαμε” πάνω σε μια απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υγείας  κ.Χριστίνας Παπανικολάου που αφορούσε τον κ.Αθανάσιο Ορφανό του Ιωάννη, ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής. Για όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για τον Δήμαρχο Αλίμου. Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ο κ.Ορφανός είχε κάνει αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία, η οποία όμως απορρίφθηκε διότι  “δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 7 της αριθμ.Υ7α/Γ.Π.οικ.28799/3-4-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1020 Β΄), καθόσον τα πιστοποιητικά που προσκόμισε είναι ελλιπή.”Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Mήπως ο κ.Ορφανός προετοιμάζει το μέλλον του σε περίπτωση που αποτύχει να εκλεγεί; Πάντως του ευχόμαστε την επόμενη φορά να καταφέρει να πάρει το πιστοποιητικό εξειδίκευσης!

Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 ΘΕΜΑ: «Μη χορήγηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην επεμβατική

ακτινολογία στον ιατρό κ. ΟΡΦΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ »

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Tων παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 123 Α΄),
β. Της παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ123 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287 Α΄),
γ. Του άρθρου 21 παρ. 5Β του Ν 3580/2007 «Προμήθειας Φορέων εποπτευομένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
134 Α΄),
δ. του αρ.49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το αρ., 50
του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 31 Α΄).
2. Την αριθμ.Υ7α/Γ.Π.οικ.28799/3-4-2012 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός
εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» (ΦΕΚ 1020 Β΄).
3. Την αριθμ. ΔΥ (3-4) Γ.Π.οικ.94306/2-10-2012 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου
Υγείας (ΦΕΚ Β΄2752).
4. Τις αρ.πρωτ. 93787/1 -10 -2012 & 98890/12-10-2012 αιτήσεις του ιατρού μετά
των δικαιολογητικών.
5. Τα αριθμ.πρωτ.Υ7α/Γ.Π. 93787/9-10-2012 & Υ7α/Γ.Π. 98890/19-10-2012 έγγραφα
μας.
6. Την αριθμ. 352/30 -1-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Δεν χορηγείται πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία στον
κ. ΟΡΦΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, διότι
δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 7 της
αριθμ.Υ7α/Γ.Π.οικ.28799/3-4-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1020 Β΄), καθόσον
τα πιστοποιητικά που προσκόμισε είναι ελλιπή.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
κ.ΟΡΦΑΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 34
ΤΚ 17455, ΑΘΗΝΑ Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γρ.Γεν.Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
2.Γρ.Προϊστ.Γεν.Δ/νσης Υγείας
3.ΚΕ.Σ.Υ
4.Δ/νση Υ7α (2)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.