Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργυρούπολης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των εργασιών της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργυρούπολης σας παρακαλούµε να προσέλθετε στο ∆ηµαρχείο, σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του Σώµατος, που θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 14/3/2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00 µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
”ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)” ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ”Χ. ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.” ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΡΩΜΝΗΣ ΑΡ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
”ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)” ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΛΑΒΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥΑΡ. 53
ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
”ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΑΡ. 42 ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.