Δήμος Αλίμου – συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, στα πιο κάτω θέματα:

1/28 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.000,00 € για την ενίσχυση τσιμεντένιων βάθρων γηπέδου.

2/29 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης αυτής, ποσού 39.997,88 €

3/30 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας γάλακτος και έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης αυτής, συνολικού ποσού 49.739,21 €

4/31 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 700,00 € για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τα Δημ. Ιατρεία.

5/32 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης αυτής, ποσού 29.987,40 €.

6/33 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 5.000,00 € για τη συντήρηση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας του κλειστού Γυμναστηρίου.

7/34 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 184,50 € για την συντήρηση πολυμηχανήματος – Fax ΟΚΙ της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

8/35 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 11.761,26 € για τη συντήρηση λογισμικού Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου.

9/36 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 11.168,34 € για τη συντήρηση εξοπλισμού Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Αλίμου.

10/37 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.230,00 € για την ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στην νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» για το έτος 2013.

11/38 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 6.519,00 € για τη συντήρηση – επισκευή του ανελκυστήρα του Δημοτικού καταστήματος, για το έτος 2013.

12/39 Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 14.760,00 € για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2012.

13/40 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 8.000 € πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έτους 2013.

14/41 Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 6.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2013.

15/42 Σύνταξη έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2012, σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

16/43 Έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής ποσού 1.500,00 € για τον έλεγχο ΚΤΕΟ σε οχήματα του Δήμου και για έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.