Δήμος Γλυφάδας: 20η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Ο δήμος Γλυφάδας καλεί σε συνεδρίαση τα μέλη οικονομικής επιτροπής, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου στην οδό Άλσους 15, την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:Ανδρέας Κονδύλης: Οκτώ αλήθειες για το νέο Δημαρχείο Αλίμου

 1. Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας-εργασίας “Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 6 έως 12 ετών”, προϋπολογισμού 110.700,00 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ) (ώρα έναρξης 10.00 π.μ.-ώρα λήξης 10.30 π.μ.)

 1. Έγκριση του από 22.5.2012 πρακτικού διενέργειας   δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων» πρ/σμού 500.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

 1. Αποδοχή από το Δήμο Γλυφάδας κληρονομιάς της Άννας Βαρικοπούλου επί δήλου κληρονομιαίου ακινήτου και ειδικότερα ποσοστού εξ αδιαιρέτου 80,47% επί τμήματος καθέτου ιδιοκτησίας 417,30 μετά κτίσματος 80 τ.μ. κειμένου επί των οδών Αριστοτέλους αρ. 29 και Αριστίππου στη θέση Ευρυάλη Γλυφάδας.

 1. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του πρώην ΕΑΚ και συγκεκριμένα του κλειστού Γυμναστηρίου από διάφορους φορείς (αθλητικούς συλλόγους, σχολεία, κοινό κ.λ.π.)

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ενδεικτικού πρ/σμού 20.000,00 € και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2012, που αφορά την «Προμήθεια εργαλείων κηπουρών».

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού ενδεικτικού πρ/σμού 20.000,00 € και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 10.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2012, που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρών».

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  και διάθεση (ψήφιση) 7.150,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος-μικροϋλικών συντήρησης».

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού  και διάθεση (ψήφιση) 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων».

 1. Έγκριση δαπάνης και (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2012 που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση 6ου Δημοτικού Γυμναστηρίου», ενδεικτικού πρ/σμού 20.000,00 € (μη συμ/νου ΦΠΑ).

 1. Έγκριση δαπάνης και (ψήφιση) πίστωσης ποσού 17.500,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για το γραφείο Δημάρχου-Τύπου και το γραφείο δημότη».

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά   «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων».

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.296,89 ευρώ στον κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, για την εκτέλεση της με αριθμό 58727/11 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 103.493,01 ευρώ στην εταιρεία “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” για τη συμβιβαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς της με το Δήμο μας.

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της 2267/2011 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Γ΄Τριμελές).

 1. Λήψη απόφασης μερική ανατροπή της με αρ. 37/16.2.2012 έκθεσης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Λήψη απόφασης μερική ανατροπή της με αρ. 299/8.5.2012 έκθεσης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Λήψη απόφασης μερική ανατροπή της με αρ. 314/22.5.2012  έκθεσης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Διάθεση (ψήφιση)   πίστωσης  5.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της  δικηγόρου  Αθηνών κ. Λαμπρινής Σάτου για  υπόθεση του Δήμου.

 1. Διάθεση (ψήφιση)   πίστωσης  329,64 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της  δικηγόρου  Αθηνών κ. Γεωργακοπούλου Βασιλικής   για  υπόθεση του Δήμου

 1. Διάθεση (ψήφιση) συνολικής πίστωσης  1.062,72 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του  δικηγόρου  Αθηνών κ. Τσάπελη Αλεξάνδρου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 1. Χορήγηση εξόδων κηδείας.

 1. Έγκριση της με αρ. 1881/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο κ. Κων/νο Λακαφώση.

 1. Έγκριση της με αρ. 1956/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο κ. Κων/νο Λακαφώση.

 1. Έγκριση της με αρ. 2007/2012 απόφασης Δημάρχου, που αφορά την ανάθεση στο δικηγόρο κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα.

 1. Ανάθεση υπόθεσης στην δικηγόρο κ. Βασιλική Αϊδίνη.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.