Από Μ. Πέμπτη η κίνηση για το αρνάκι – 8,50€ στο κρεοπωλείο Πανταζή

8,50 ευρώ το αρνάκι στο κρεοπωλείο των Αφων Πανταζή, Θεομήτορος 28, το οποίο όμως ζητήστε το από αύριο.

Read more