Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα στειρώσει 700 αδέσποτες γάτες
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει ότι από την 1.06.2022 ξεκινάει το δημοτικό πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γατών «Οι Γάτες μας». Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων γατών, μέσω της σήμανσης, στείρωσης και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής/νερού και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.

Τα φιλοζωικά σωματεία με έδρα το Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου που επιθυμούν να στειρώσουν αδέσποτη γάτα της περιοχής που διαμένουν, μπορούν να επικοινωνούν στο email: [email protected]

Οι δημότες και οι μόνιμοι κάτοικοι, προκειμένου να παραλάβουν το ηλεκτρονικό κουπόνι (voucher) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ως προς τη δωρεάν εκτέλεση του συνόλου των κτηνιατρικών εργασιών που απαιτούνται εκ του νόμου για τη στείρωση αδέσποτων γατών σε έναν εκ των τριών συμβεβλημένων κτηνιάτρων είναι η εξής:

Ηλεκτρονική αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του δημότη, κατοίκου ή του εκπροσώπου του φιλοζωικού σωματείου στο παραπάνω email.
Προσκόμιση εγγράφου (πιστοποιητικό δημοτολογίου, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο πρόσφορο μέσο) από το οποίο να προκύπτει, η ιδιότητα του δημότη ή η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου φιλόζωου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ζητείται μόνο την πρώτη φορά).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (ζητείται μόνο την πρώτη φορά).
Φωτογραφία του αδέσποτου και πλήρη περιγραφή της τοποθεσίας που βρίσκεται η αδέσποτη γάτα.Ηλεκτρονική αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του δημότη, κατοίκου ή του εκπροσώπου του φιλοζωικού σωματείου στο παραπάνω email.
Προσκόμιση εγγράφου (πιστοποιητικό δημοτολογίου, λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο πρόσφορο μέσο) από το οποίο να προκύπτει, η ιδιότητα του δημότη ή η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου φιλόζωου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ζητείται μόνο την πρώτη φορά).
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (ζητείται μόνο την πρώτη φορά).
Φωτογραφία του αδέσποτου και πλήρη περιγραφή της τοποθεσίας που βρίσκεται η αδέσποτη γάτα.
Ειδικά για τα φιλοζωικά σωματεία κρίνεται ως αναγκαία η προσκόμιση μόνο για την πρώτη φορά στην αρμόδια υπηρεσία και των κάτωθι δικαιολογητικών, προκειμένου η έναρξη της συνεργασίας με το Δήμο να γίνει με τον πλέον ορθό και διάφανο τρόπο:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του Σωματείου.
  2. Πιστοποιητικό καταχώρισης του Σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων.
  3. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου περί εκλογής των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  4. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου περί συγκροτήσεώς του σε σώμα.
  5. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών.
  6. Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου. Σε περίπτωση άλλης κατηγορίας νομικού προσώπου θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Η σχετική δαπάνη του Δήμου για φέτος θα μπορέσει να καλύψει την στείρωση περίπου 700 γατών.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.