Ηλιούπολη: Πόσο κοστίζει η ανακατασκευή του πεζοδρομίου σας
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 59Δ΄, ΥΑ 3046/89, π. 2.1, άρθρο 24), «Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται».
Ο Δήμος Ηλιούπολης για να εξασφαλιστεί η ενιαία αισθητικά, ποιοτικά και σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία εμφάνιση και κατάσταση των πεζοδρομίων της πόλης, υλοποιεί το έργο ΑΜ 15/2021 « Επισκευή-Ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών», αρχικού προϋπολογισμού 74.400 € και τελικής σύμβασης με τον ανάδοχο 42.960,21 € με Φ.Π.Α. 24%, που θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Αποξήλωση και απομάκρυνση φθαρμένων πλακών των πεζοδρομίων και κρασπέδων.
 • Κατασκευή όδευσης τυφλών, όπου προβλέπεται.
 • Κατασκευή νέου πεζοδρομίου με βάση οπλισμένου σκυροδέματος και επίστρωση με νέες πλάκες, εκρίζωση ριζών δένδρων όπου είναι απαραίτητο, τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων, κλπ.
  Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κάτοικο που το επιθυμεί, να υποβάλλει αίτημα ανακατασκευής του πεζοδρομίου του, αναλαμβάνοντας σύμφωνα με τη νομοθεσία την σχετική δαπάνη και ο Δήμος Ηλιούπολης με συγκεκριμένη διαδικασία προσφέρει στους κατοίκους τη δυνατότητα σταδιακής πληρωμής.
  Η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Ηλιούπολης, με την 462/2021 ομόφωνη απόφασή της, όρισε τις τιμές χρέωσης δαπανών πλακόστρωσης και κρασπέδων, με Φ.Π.Α. 24%, για τα έτη 2021-2022, ως εξής:
  ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (m2):
 • Χωρίς καθαίρεση παλαιάς και εκσκαφές: 14,50 €
 • Με αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, χωρίς καθαίρεση υπάρχουσας βάσης και εκσκαφές: 26,50 €
 • Με νέα βάση από σκυρόδεμα και εκσκαφές: 31,50 €
 • Με αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης και κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα, με
  εκσκαφές: 41,00 €
 • Τιμή ανά μέτρο μήκους για τοποθέτηση νέων προκατασκευασμένων κρασπέδων με αποξήλωση των υπαρχόντων: 15,00 €
  Προσκαλούμε τους συμπολίτες μας, να καταθέσουν το αίτημά τους προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αίτηση στο πρωτόκολλο, με τα στοιχεία τους, τη διεύθυνση που βρίσκεται το ακίνητο στο οποίο επιθυμούν να γίνει η κατασκευή του πεζοδρομίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και email, καθώς και την αποδοχή του τιμήματος / τετραγωνικό μέτρο όπως αναφέρεται στην 462/21 απόφαση της Ο.Ε.
  Το τελικό κόστος της κατασκευής του πεζοδρομίου θα προκύψει μετά την τελική επιμέτρηση από τον επιβλέποντα του έργου και θα σταλεί στους ενδιαφερομένους με ειδοποιητήριο, προκειμένου να προβούν σε διακανονισμό για την εξόφληση του.
  Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
  📞 2109970158, -003, -004 και -137


Aνδρέας Κονδύλης: Αναβαθμίζεται αισθητικά και ποιοτικά το παραλιακό μέτωπο του Αλίμου (VIDEO)
Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.