Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,
στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114) με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κεκλεισμένων των θυρών λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα:

 1. Συζήτηση επί της απόφασης του ΣτΕ για την ακύρωση της μεταβίβασης των ακινήτων του Δημοσίου στην ΕΤΑΔ
 2. Ενημέρωση και συζήτηση για τη δίχρονη προσχολική αγωγή
 3. Έναρξη κίνησης διαδικασιών για την μίσθωση τριών νηπιαγωγείων
 4. Αποδοχή αγωγών εργαζομένων
 5. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί απόφασης που αφορά εργαζόμενους του Δήμου
 6. Συζήτηση για το ΣΜΑ Ηλιούπολης
 7. Συζήτηση σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΝΑ
 8. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια η Θεομήτωρ)
 9. Λήψη απόφασης για την ίδρυση γραφείου Εθελοντισμού και σύσταση Σώματος Εθελοντών και διεύρυνση μητρώου εθελοντών
 10. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
 11. Έγκριση επιχορηγήσεων Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (5η), οικονομικού έτους 2020
 13. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου
 14. Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου Ηλιούπολης και τροποποίηση αριθμού μελών της επιτροπής του
 15. Παράταση συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» με κωδ.πράξης /MIS (OΠΣ) 5001921
 16. Έγκριση μετατροπής απορριμματοφόρου οχήματος σε υδροφόρα
 17. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αιθουσών Δημοτικού Αναψυκτηρίου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
 18. Αντικαταστάσεις αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
 19. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2020
 20. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» έτους 2020
 21. Έγκριση απολογισμού 2019 – Προϋπολογισμού 2020 της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας
 22. Έγκριση απολογισμού 2019 – Προϋπολογισμού 2020 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
 23. Ορθή επανάληψη της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την έγκριση Απολογισμού 2019 – Προϋπολογισμού 2020 του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΕΠΕΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
 24. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης του ακινήτου ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου, στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
 25. Χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί του καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην οδό Νεύτωνος 50
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου» (Α.Μ.6/2017)
 27. Έγκριση σταδίου Ι της μελέτης Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.