Μetropolitan: Fusion Virtual Navigation για βιοψίες χωρίς άσκοπες επεµβάσεις
Πρωτοποριακό, υβριδικό, απεικονιστικό σύστημα για τη διάγνωση και τη θεραπεία στην ογκολογία, με λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη παραμονή στο θεραπευτήριο και μικρότερο κόστος

Το Metropolitan, πιστό στην αρχή του να καινοτομεί θέτοντας στη διάθεση γιατρών και ασθενών πρωτοποριακές τεχνολογίες, εγκατέστησε, εδώ και λίγους μήνες, το νέο σύστημα υβριδικής απεικόνισης με χρήση πλοηγού, Fusion Virtual Navigation. Πρόκειται για απεικονιστική καθοδήγηση με πλοηγό τελευταίας τεχνολογίας, που επιτρέπει τη διενέργεια δύσκολων βιοψιών όπως οι βιοψίες προστάτη, ήπατος και νεφρών ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

Με αυτό το νέο σύστημα, συγκεντρώνονται οι εξετάσεις του ασθενούς (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, πολυπαραμετρική απεικόνιση και PET-CT), αξιοποιούνται οι πληροφορίες τους, και, σε συνδυασμό με την εικόνα του Fusion, γίνεται η ακριβής αντιμετώπιση του όγκου. Έτσι, πραγματοποιείται την ίδια στιγμή είτε η βιοψία, είτε ο καυτηριασμός. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται οι μεγάλες επεμβάσεις, και, ακόμα πιο σημαντικό, ο κίνδυνος της μη ανίχνευσης της βλάβης, μια που, σε αρκετές περιπτώσεις, η θέση του όγκου δεν είναι διακριτή από μόνη της με την κλασική εικόνα των υπερήχων.

 

Οι γιατροί του Metropolitan Γεώργιος Ν. Παπαγεωργίου, διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, και Ιωάννης Πιερής, διευθυντής Τμήματος Υπερήχων, απαντούν σε ερωτήσεις και λύνουν απορίες σχετικές με τη νέα απεικονιστική μέθοδο και το εύρος των εφαρμογών της.

Τι είναι η τεχνολογία Fusion imaging;

«Η Επεμβατική Ακτινολογία αναφέρεται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές, με τη χρήση ειδικών εργαλείων και απεικονιστικής καθοδήγησης, ώστε να γίνονται με ακρίβεια η προσέγγιση του στόχου και η αντιμετώπιση της βλάβης. Αυτό σημαίνει για τον ασθενή ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη παραμονή στο θεραπευτήριο, μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη άνεση. Μια νέα υποειδικότητά της είναι η Επεμβατική Ογκολογία στην οποία έχει επίσης εφαρμογή η τεχνική Fusion.

Πρόκειται για μια εντελώς καινούρια, “State of the Art” δυνατότητα καθο-δήγησης για επεμβάσεις, με συγχώνευση απεικονίσεων, real time fusion imaging, δηλαδή δυνατότητα “συνένωσης” όλων των διαθέσιμων εικόνων του ασθενoύς μέσω του υπερσύγχρονου υπερηχοτομογράφου, ώστε να μπορούμε να προσεγγίζουμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια οποιαδήποτε αλλοίωση σε όργανα όπως το ήπαρ, ο νεφρός, ο προστάτης κ.τ.λ. Έτσι αξιοποιούμε κάθε πληροφορία από τις προηγηθείσες απεικονιστικές μεθόδους, ώστε, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, να στοχεύουμε σε πραγματικό χρόνο στην αλλοίωση που επιθυμούμε για τη διενέργεια είτε μιας βιοψίας ακριβείας ή μιας θεραπείας όπως καυτηριασμοί (RFA, Microwave, Cryoablation κ.ά.)».

Πώς εφαρμόζεται η τεχνική Fusion;

«Οι κατάλληλες εικόνες της αξονικής ή της μαγνητικής τομογραφίας, ή ακόμα και του PET-CT, εισάγονται στο σύστημα υπερήχων υψηλής ευκρίνειας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με μαγνητικό πεδίο μικρής έντασης, σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης και ειδικούς αισθητήρες πάνω στον ηχοβολέα.

Οι ύποπτες εστίες εντοπίζονται και μαρκάρονται πάνω στις εικόνες  των τομογραφιών και, αυτομάτως, εμφανίζονται και στην οθόνη του υπερήχου.

Oι θέσεις-στόχοι δεν είναι διακριτές από μόνες τους με την κλασική εικόνα των υπερήχων. Έτσι, γίνεται επιλεκτική, καθοδηγούμενη λήψη ιστοτεμαχίων από τις σεσημασμένες ύποπτες περιοχές, ή πραγματοποιούνται μοντέρνες, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες».

 

Ποιοι κάνουν τις επεμβάσεις αυτές;

«Όλες αυτές οι επεμβάσεις γίνονται πάντα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας για τον ασθενή, με συστήματα πλοήγησης (navigation system), από την εξειδικευμένη ομάδα του Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας και την εξειδικευμένη ομάδα αναισθησίας του Metropolitan. Ας σημειωθεί, δε, ότι το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας του θεραπευτηρίου αποτελεί και κέντρο εκπαίδευσης για απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβάσεις με fusion imaging».

Yπάρχει εμπειρία στη χρήση της νέας τεχνικής σε θεραπείες όγκων του ήπατος, του θυρεοειδούς, του νεφρού και του προστάτη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής Fusion στη βιοψία του προστάτη;

«Σε σχέση με τη συμβατική βιοψία του προστάτη η fusion τεχνική:

  • καθιστά τις ύποπτες εστίες διακριτές σε πραγματικό χρόνο την ώρα της βιοψίας
  • προσφέρει ακριβή «πλοήγηση» στις ύποπτες περιοχές που έχουν επισημανθεί με τη μαγνητική τομογραφία
  • ευνοεί τη λήψη ολιγάριθμων ιστοτεμαχίων στοχευμένα, μέσα από τις ύποπτες εστίες και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες επιπλοκών (αιμορραγίες φλεγμονή)
  • μειώνει την πιθανότητα ανίχνευσης μη κλινικά σημαντικών καρκινωμάτων, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλλει στην ενεργή παρακολούθηση ασθενών με μη κλινικά σημαντικό καρκίνωμα
  • μειώνει την πιθανότητα να αγνοηθεί υπάρχων καρκίνος
  • συμβάλλει στην ορθή διάγνωση σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε 2 ή 3 βιοψίες χωρίς ακριβή αποτελέσματα».
Yπάρχει εμπειρία στη χρήση της νέας τεχνικής σε θεραπείες όγκων του ήπατος, του θυρεοειδούς, του νεφρού και του προστάτη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

«Το Metropolitan Hospital είναι πρωτοπόρο στη χρήση της νέας τεχνικής σε θεραπείες όγκων του ήπατος και του νεφρού, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Με τη μέθοδο αυτή ο ασθενής αποφεύγει άσκοπες και μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις».

Τι άλλο σύγχρονο εφαρμόζετε;

«Είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα των απεικονιστικά καθοδηγούμενων επεμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον καυτηριασμό καλοήθων όζων θυρεοειδούς χωρίς τομές, την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη χωρίς χειρουργείο, αλλά και όλη την γκάμα των επεμβάσεων της επεμβατικής ογκολογίας και της επεμβατικής ακτινολογίας: επεμβάσεις χοληφόρων και γαστρεντερικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού, καθώς και όλο το φάσμα των πλέον εξελιγμένων ενδοαγγειακών τεχνικών, σε συνεργασία με την αγγειοχειρουργική ομάδα του Metropolitan».

Yπάρχει εμπειρία στη χρήση της νέας τεχνικής σε θεραπείες όγκων του ήπατος, του θυρεοειδούς, του νεφρού και του προστάτη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα

Η χρήση του συστήματος Fusion Virtual Navigation στη διενέργεια μιας βιοψίας ή μιας θεραπείας σημαίνει για τον ασθενή ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη παραμονή στο θεραπευτήριο, μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη άνεση

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.