Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Προσκαλείσθε στην 21η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 21:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Σεπτεμβρίου 2019.
2ο ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑNAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ».
3ο ΘΕΜΑ
Έγκριση όρων διαδημοτικής προγραμματικής σύμβασης (α.99 Ν.3852/2010) μεταξύ Δήμου Αλίμου και Δήμου Σερίφου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής
για την φιλοξενία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις παραλίες του Δήμου Σερίφου» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της.
4ο ΘΕΜΑ 11η
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
5ο ΘΕΜΑ 14η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2019.
6ο ΘΕΜΑ
Επικαιροποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 264/2017 αναφορικά με τους συμβασιούχους – «παρατασιούχους» του Δήμου Αλίμου.
7ο ΘΕΜΑ Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
8ο ΘΕΜΑ
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
9ο ΘΕΜΑ
Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αλίμου».
10ο ΘΕΜΑ
Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
11ο ΘΕΜΑ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
12ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
13ο ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπου ή εκπροσώπων που θα απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
14ο ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
15ο ΘΕΜΑ
Καθορισμός ύψους μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλίμου.
16ο ΘΕΜΑ Συμπλήρωση της 278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
17ο ΘΕΜΑ Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για της ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
18ο ΘΕΜΑ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2019 μελέτης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.