Ο δήμαρχος Αλίμου στον ΑΝΤ1 για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό (VIDEO)
Τις προτάσεις του δήμου Αλίμου για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, κατέθεσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖI ΣΤΙΣ 7”, ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης.

Ο δήμαρχος για μια ακόμη φορά δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος με τη δημιουργία του Πάρκου, αναγνωρίζοντας αρκετά θετικά στοιχεία στη μελέτη.

Όμως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το πολύ μικρό χρονικό διάστημα (μόλις 20 ημέρες μέσα στον Αύγουστο), που δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος για να γίνει η διαβούλευση.

Ο Ανδρέας Κονδύλης αναφέρθηκε στις προτάσεις του δήμου (δημιουργία πινακοθήκης, καταφυγίου αδέσποτων ζώων κλπ).

Ο δήμος Αλίμου ζητά να δημιουργηθούν μέσα στην έκταση του πρώην αεροδρομίου:

 • Διαδημοτική μονάδα για την σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων
 •  Διαδημοτικό Κοιμητήριο
 • Πολιτιστικό Κέντρο
 • Αρχαιολογικό μουσείο και Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων
 • Κέντρο Μελετών Θουκυδίδη και Βιβλιοθήκη
 • Κλειστό Γυμναστήριο
 • Ανοιχτά γήπεδα
 • Καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Eπίσης ζητά να αποτυπωθούν στο Σχέδιο τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Ι. Αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον Δήμο Αλίμου και την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής η δημιουργία του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Πάρκου της Ευρώπης στην περιοχή μας, μέσα στον Δήμο Αλίμου και στους όμορους Δήμους Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΙΙ. Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του Πάρκου γίνεται από ‘μηδενική βάση’, σε μία σχεδόν αδόμητη περιοχή, δίνεται η ευκαιρία (που ταυτόχρονα αποτελεί και ‘πρόκληση’) να υπάρξει ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος και πλήρης, άρτιος και αποτελεσματικός, που να προσεγγίζει το λειτουργικά και επιστημονικά άψογο. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε τις προσθήκες και τροποποιήσεις του υφιστάμενου Σχεδίου που αμέσως κάτωθι ακολουθούν. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που τα παρακάτω δεν υιοθετηθούν, είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα προκύψουν μικρότερα ή μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα για την ευρύτερη περιοχή, τα οποία δεν θα μπορούν πλέον να επιλυθούν και τα οποία θα αναιρούν την ‘μητροπολιτικότητα’ και την κοινωνική και περιβαλλοντική χρησιμότητα του Πάρκου. Με άλλα λόγια, υπάρχει ‘τελευταία ευκαιρία’ για χωροθέτηση γνήσια Μητροπολιτικών χρήσεων και λειτουργιών, με αυξημένη κοινωνική και περιβαλλοντική χρησιμότητα, που θα είναι εγκληματικό να εγκαταλειφθούν, να μην προβλεφθούν και να μην χωροθετηθούν, αλλά να παραμείνουν ζητήματα ανεπίλυτα εις το διηνεκές.

Είναι, συνεπώς, απαραίτητο σε οποιαδήποτε από τις οκτώ (8) περιοχές του Πάρκου:

 • Να χωροθετηθεί ο διαδημοτικός ΣΜΑ-ΚΔΑΥ, δηλαδή η διαδημοτική μονάδα για την σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων, που εδώ και δεκαετίες παγίως και τεκμηριωμένα ζητάνε οι 3 όμοροι Δήμοι και που προβλέπει ο Ν. 4062/2012 περί της αξιοποίησης του πρώην Αεροδρομίου. Στο υπό συζήτηση Σχέδιο υπάρχει χωροθέτηση μόνον για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Ακινήτου της Επένδυσης, όχι όμως για τη διαχείριση των απορριμμάτων των 3 όμορων Δήμων. Τούτο δημιουργεί περιοχές «δύο ταχυτήτων» και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον νέο Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα απορρίμματα, καθώς και με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Αλίμου.

Συνεπώς, χρειάζεται οπωσδήποτε να χωροθετηθεί διαδημοτικό ΣΜΑ-ΚΔΑΥ για τους τρεις (3) όμορους Δήμους, όπως ακριβώς: 1) προβλέπει ήδη ο Ν. 4062/2012, 2) παγίως ζητάνε οι όμοροι Δήμοι, 3) γίνεται ήδη στο κατατεθέν Σχέδιο αναφορικά με τα απορρίμματα του Ακινήτου, 4) προβλέπουν ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και ο Τοπικός Σχεδιασμός του Αλίμου για τα απορρίμματα.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με τη φύση και τις χρήσεις του Πάρκου και δεν γίνει η χωροθέτηση του διαδημοτικού ΣΜΑ-ΚΔΑΥ, τότε για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να εξαλειφθεί από το κατατεθέν Σχέδιο και χωροθέτηση της μονάδας απορριμμάτων για το Ακίνητο της επένδυσης. Δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατή με τη φύση και τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου η ύπαρξη και λειτουργία μονάδας απορριμμάτων για το Ακίνητο της επένδυσης, αλλά όχι για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Μία χρήση είτε είναι περιβαλλοντικά και πολεοδομικά συμβατή με το Μητροπολιτικό Πάρκο (οπότε θα πρέπει να προβλέπεται η χρήση αυτή για όλους τους ενδιαφερόμενους), είτε είναι περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ασύμβατη με το Μητροπολιτικό Πάρκο, οπότε δεν θα πρέπει να προβλέπεται καθόλου.

 • Να χωροθετηθεί το διαδημοτικό Κοιμητήριο, όπως ακριβώς προβλέπεται από το Ν. 4062/2012 για την αξιοποίηση της περιοχής. Τονίζουμε ότι για τον Δήμο Αλίμου το συγκεκριμένο πρόβλημα αποτελεί ζήτημα αιχμής, με τεράστιες κοινωνικές, πρακτικές και υγειονομικές προεκτάσεις. Ο Άλιμος είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους της Αττικής, που δεν διαθέτει δημοτικό κοιμητήριο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται οξύτατα προβλήματα (αναζήτηση τάφων για όσους αποβιώνουν σε κοιμητήρια άλλων περιοχών, επιβάρυνση των κοιμητηρίων αυτών, παραμονή των νεκρών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε ψυγεία, αναμονή και ταλαιπωρία των οικείων του νεκρού για την ταφή κ.α.), που αγγίζουν τα όρια της προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σημειώνεται ότι από τις υφιστάμενες μελέτες του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΟΡΣΑ), που χρονολογούνται από το 1995, προβλέπεται η δημιουργία Κοιμητηρίου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλίμου εντός του χώρου του πρώην Αεροδρομίου. Σημειώνεται επίσης ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η προστασία της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και η εξασφάλιση της χωροθέτησης της χρήσης αυτής (κοιμητήριο), ώστε να επιλυθεί η σχετική εκκρεμότητα.

Εφόσον οι όμοροι Δήμοι δεν εκδηλώσουν αντίστοιχο αίτημα, είναι δυνατή η χωροθέτηση μόνον μικρότερου κοιμητηρίου (δημοτικού) για τον Άλιμο (και όχι διαδημοτικού), σε έκταση έως δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, σε οποιοδήποτε σημείο της έκτασης.

 • Να αποτυπωθούν στο Σχέδιο τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου, όπως ακριβώς ήδη αποτυπώνονται τα διοικητικά όρια των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης. Δεν είναι ορθό στο Σχέδιο να παραλείπονται τα διοικητικά όρια του ενός Δήμου και να περιλαμβάνονται τα όρια των άλλων δύο Δήμων. Για τη διευκόλυνση των αρμοδίων Υπηρεσιών, επισυνάπτουμε στην παρούσα: α) Την Απόφαση του Ειδικού Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων 56/1939, με την οποία καθορίζονται τα διοικητικά όρια του Δήμου Αλίμου, β) Το από …… Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου, όπου αποτυπώνονται με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ τα ως άνω διοικητικά όρια της Απόφασης 56/1939, γ) Το από …. 2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας) Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου επιβεβαιώνονται τα ως άνω διοικητικά όρια.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στα διοικητικά όρια και στην αποτύπωση του Δήμου μας και το παραλιακό του μέτωπο, το οποίο έχει παραλειφθεί στο υπό διαβούλευση Σχέδιο, εμφανίζοντας τον Δήμο μας να εκτείνεται μέχρι την λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ το ορθό είναι ότι εκτείνεται και πέραν της λεωφόρου Ποσειδώνος προς την θάλασσα, περιλαμβάνοντας όλη την παραλιακή έκταση. Η ορθή αποτύπωση του συνόλου του Δήμου μας δεν είναι απλώς ζήτημα τυπικής νομιμότητας και ορθότητας, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά όλα τα κρίσιμα μεγέθη που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία πολεοδόμησης-κατάρτισης Μελετών και προσδιορισμού χρήσεων γης, όπως είναι η έκταση μίας πόλης, οι υφιστάμενες χρήσεις, ο πληθυσμός, η επισκεψιμότητα λόγω ύπαρξης ακτών και παραθαλάσσιων χώρων αναψυχής κ.ο.κ. Δηλαδή, η ορθή αποτύπωση του συνόλου του Δήμου μας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιστημονική ορθότητα των σχετικών Σχεδίων και Μελετών και για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψιν.

 • Να χωροθετηθούν οι ακόλουθες χρήσεις μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως ακριβώς ήδη ο Δήμος μας έχει ζητήσει με προηγούμενα έγγραφά του και Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (325/2017, ΑΔΑ: Ψ6ΧΘΩΨΒ-Ψ5Κ). Οι χρήσεις αυτές θα συμβάλλουν στην επισκεψιμότητα και χρηστικότητα του Πάρκου, θα αποτελέσουν στοιχεία ανάπτυξης του Πάρκου και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής και είναι απόλυτα συμβατές με το οικείο ΠΔ (ΦΕΚ Α.Α.Π. 35/1.3.2018) και την εν γένει φύση και αποστολή του Μητροπολιτικού Πάρκου. Για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης, οι χρήσεις αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα, μαζί με ειδικότερα τεχνικά κ.λπ. στοιχεία:
  ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟ ΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-ΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Πολιτιστικό Κέντρο 3500 m2 2500 m2
2. Κέντρο Μελετών Θουκυδίδη + Βιβλιοθήκη 1500 m2 1000 m2
3. Δημοτική Πινακοθήκη 2500 m2 1500 m2 Στέγαση ιδιόκτητης συλλογής έργων τέχνης του Δήμου Αλίμου (Τσαρούχης, Μυταράς, Φασιανός, Βασιλείου, Παπαλουκάς κ.λπ.).  Ιδανική χωροθέτηση: Πάρκο Γλυπτικής (Περιοχή Ε’).
4. Κλειστό Γυμναστήριο 4000 m2 3000 m2 Ιδανική χωροθέτηση: πλησίον της «Γειτονιάς Τραχώνων» (ΑΠ-6).
5. Ανοιχτά γήπεδα 9000 m2 800 m2 Από 2 γήπεδα  για τα ακόλουθα αθλήματα: beach volley, μπάσκετ, volley, τέννις, 5Χ5. Χρήση: άθληση των πολιτών (όχι πρωταθλη-τισμός). Μπορεί να χωροθετηθεί πλησίον της «Γειτονιάς Τραχώνων» (ΑΠ-6) / ρέματος.
6. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων 4000 m2 200 m2 Μπορεί να χωροθετηθεί οπουδήποτε. Μπορεί να αποτελέσει και διαδημοτική δομή.
7. Αρχαιολογικό μουσείο
+ Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων
Για τη στέγαση των αρχαιοτήτων της περιοχής μας. Χρειάζεται συνεργασία με Εφορεία Αρχαιοτήτων. Προτείνεται η μετατροπή του 1 από τα 3 διατηρητέα υπόστεγα της ΥΑ …… σε Αρχαιολογικό Μουσείο, με αντίστοιχη τροποποίηση της Απόφασης αυτής (Περιοχή Α’).

Σημειώνεται ότι: Α) Οι ως άνω χρήσεις μπορούν να χωροθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις 8 Περιοχές (Α-Ζ) του Μητροπολιτικού Πάρκου. Β) Οι χρήσεις 1-2-3 μπορούν να χωροθετηθούν και ενιαία. Το ίδιο και οι χρήσεις 4-5. Γ) Εξυπακούεται ότι ο Δήμος μας προτίθεται να αναλάβει την δαπάνη της ανέγερσης, διαμόρφωσης και δημιουργίας εν γένει των χώρων αυτών, εκτός κι αν πρόκειται για διαδημοτικές δομές, οπότε θα απαιτηθεί η σύμπραξη και άλλων Δήμων. Δ) Ειδικά για το Αρχαιολογικό Μουσείο, θα απαιτηθεί σύμπραξη με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • Να χωροθετηθεί/προβλεφθεί η στέγαση μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο όλων των φορέων των πολιτών (κοινωνικοί και αθλητικοί σύλλογοι), που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ακινήτου, όπως ακριβώς ήδη ο Δήμος μας έχει ζητήσει με προηγούμενα έγγραφά του και Αποφάσεις Δ.Σ. (π.χ. ΕΝΟΑ, ΝΑΟΑΚ, Victor Artant-ΝΙΚΗ κ.ο.κ.).
 • Ο πόλος Αθλητισμού (Περιοχή Β’) που θα υποδεχθεί τις εγκαταστάσεις του «Ε.Α.Κ.Ν. Αγ. Κοσμά» να είναι ανοιχτός στους πολίτες για λαϊκό μαζικό αθλητισμό και να μην παραχωρηθεί στην αποκλειστική χρήση της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά επαγγελματικού αθλητισμού-πρωταθλητισμού.
 • Να χωροθετηθεί/μετακινηθεί εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου ο χώρος στάθμευσης (PARKING), που στο Σχέδιο προβλέπεται εκτός του Πάρκου και συγκεκριμένα μέσα στην οικιστική περιοχή της «Γειτονιάς Τραχώνων» (ΑΠ-6). Η λειτουργία του Πάρκου οφείλει να ανακουφίζει, αποφορτίζει και αναβαθμίζει την ευρύτερη περιοχή, και όχι να την επιβαρύνει με επιπλέον φόρτους (κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων). Δεν είναι δυνατόν οι όμορες περιοχές πολεοδόμησης να λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης του Πάρκου. Το Πάρκο οφείλει να έχει επαρκείς υποδομές για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών του. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει όλοι οι χώροι Στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Πάρκου να χωροθετηθούν εντός αυτού (στις παρυφές/εισόδους του) και όχι εκτός αυτού, στις όμορες οικιστικές περιοχές, όπου ήδη θα υπάρχουν οι φόρτοι κυκλοφορίας και στάθμευσης των περιοχών αυτών.
 • Να μην μειωθούν οι προβλεπόμενες στο Π.Δ. 111/2004 απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης,όπως προτείνει το Σχέδιο. Δηλαδή να μην τύχει εφαρμογής το άρθρο 5 Π.Δ. 111/2004. Ειδικότερα, στο Σχέδιο προβλέπεται ότι οι απαιτούμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες και οι οποίες αντίστοιχα προτείνεται να μειωθούν ως εξής:
ΠΡΟΒΛΕΨΗ Π.Δ. 111/2004 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.838 1.562
ΑΝΑΨΥΧΗ 2.498 2.123
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1.761 1.283
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 85 68
ΣΥΝΟΛΟ 6.182 5.036 (Μείωση 18,50%)

Η μείωση αυτή δεν πρέπει να ισχύσει και είναι αναγκαίο να απαλειφθεί, ώστε οι θέσεις στάθμευσης που τελικά θα χωροθετηθούν να είναι 6.182 (και όχι 5.036).

 • Ως ιδιαίτερα θετικά στοιχεία του Σχεδίου, επισημαίνουμε την πρόβλεψη για την διαχείριση των υδάτων εν γένει και ιδίως την ανοιχτή μορφή των ρεμάτων εντός του Πάρκου, την πρόβλεψη για χαμηλά κτήρια σε όλη την περιοχή (διώροφα κτίρια με ύψος δέκα μέτρων το μέγιστο), την πρόβλεψη για τους χώρους παιδικής αναψυχής, την πρόβλεψη για χρήση ‘έξυπνων’ (smart) συστημάτων ελέγχου των υποδομών, την πρόβλεψη για το πάρκο γλυπτικής τέχνης, η οποία έντονα απουσιάζει από την ελληνικό δημόσιο χώρο.

ΙΙΙ. Επισημαίνουμε, τέλος, ότι το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για τη διαβούλευση (10 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2018) ήταν ανεπαρκές, εξαιρετικά περιορισμένο και σχεδόν στο σύνολό του κατελάμβανε τη θερινή περίοδο του Αυγούστου. Τούτο προκάλεσε τις διαμαρτυρίες πολλών πολιτών και φορέων, την αδυναμία τους να μετάσχουν στην Διαβούλευση, καθώς και σοβαρές πρακτικές δυσχέρειες στον Δήμο μας. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη-ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που θα επηρεάσει ουσιαστικά τις μελλοντικές γενεές, παρακούμε θερμά η περίοδος διαβούλευσης που θα οριστεί για τις λοιπές φάσεις/Μελέτες του Μητροπολιτικού Πόλου να είναι μεγαλύτερη και επαρκής.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.