Δημοτικό συμβούλιο με “πρώτο πιάτο” τη μαρίνα Αλίμου
Προσκαλείσθε στην 16η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση της Μαρίνας Αλίμου.
2ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Αυγούστου 2018.
3ο ΘΕΜΑ Απολογιστικά στοιχεία Β’ τριμήνου του 2018 (σχετική απόφαση 215/2018 Ο.Ε.).
4ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση 141/2018 ΔΠΣΑ).
5ο ΘΕΜΑ Καθορισμός κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του  Δήμου Αλίμου έτους 2018.
6ο ΘΕΜΑ Συμπλήρωση της 215/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Π. Μελά» (σχετική απόφαση ΕΠΖ).
7ο ΘΕΜΑ Διαγραφή οφειλής κ. Μώρου Σπυρίδωνα.
8ο ΘΕΜΑ
Διαγραφή προστίμου της εταιρείας «Δ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001 και επανεπιβολή προστίμου στην εταιρεία ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ
& ΥΙΟΣ Ε.Ε.»
9ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΥΚΩΦΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ.: 999044654 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
10ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μιας (1) κουκουναριάς στην οδό Aνεμώνων 3-5.
11ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Ομήρου 12.
12ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «AKANΘUS ΙΚΕ» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετική απόφαση Ο.Ε.).
13ο ΘΕΜΑ Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ για το έτος 2018.
14ο ΘΕΜΑ Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Alpha Bank με δικαιούχο το Δήμο Αλίμου με ΑΦΜ 090261546 όπου θα κατατίθεται η παγία προκαταβολή του δήμου Αλίμου.
15ο ΘΕΜΑ Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την οπισθογράφηση, υπογραφή τραπεζικών επιταγών και εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών.
16ο ΘΕΜΑ Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου.
17ο ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης μισθώσεων ακινήτων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.
18ο ΘΕΜΑ Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος επί υπάρχοντος στύλου (Φ.Ο.Π.).
19ο ΘΕΜΑ Ανανέωση αδειών και χορήγηση νέων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
20ο ΘΕΜΑ Ανανέωση προγράμματος πρόσληψης δύο ασκούμενων δικηγόρων στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.