Συνεδριάζει απόψε το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)


Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 20:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 48 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1ο ΘΕΜΑΟρισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
2ο ΘΕΜΑΟρισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
3ο ΘΕΜΑΟρισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
4ο ΘΕΜΑΟρισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
5ο ΘΕΜΑΟρισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
6ο ΘΕΜΑΕξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων & υπαλλήλων για την οπισθογράφηση, υπογραφή τραπεζικών επιταγών και εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών.
7ο ΘΕΜΑ5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ε.Ε).
8ο ΘΕΜΑ5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).
9ο ΘΕΜΑΑποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Ιουνίου 2018.
10ο ΘΕΜΑΑποδοχή ποσού 117.600 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή στις Σχολικές επιτροπές σύμφωνα με το 23254/23-05-2018 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.
11ο ΘΕΜΑΣύσταση τριών (3) γραμματίων παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
12ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».
13ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».
14ο ΘΕΜΑΈγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη Τμήματος Ρέματος Λαγκαδίων».
15ο ΘΕΜΑΕκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Π. Μελά (απόφαση 5/2018 Ε.Π.Ζ.).
16ο ΘΕΜΑΕπικαιροποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλίμου στην οδό Πλουτάρχου (σχετ. απόφ. Ε.Π.Ζ.).
17ο ΘΕΜΑΜελέτη σημειακής τροποποίησης στην Πολεοδομική Ενότητα 2 του Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου (σχετ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 4/2018).
18ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Άνω Καλαμάκι.
19ο ΘΕΜΑΈγκριση διενέργειας δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
20ο ΘΕΜΑΥπαγωγή ή μη της εταιρείας ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετική απόφαση Ο.Ε.).
21ο ΘΕΜΑΥπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Χ. – ΓΑΤΣΙΑΣ Δ. Ο.Ε.» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετική 156/2018 απόφαση Ο.Ε.).
22ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην εταιρεία ALIMOS FUELS E.E. με Α.Φ.Μ. 800702509 σύμφωνα με το Ν. 2946/2001.
23ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
24ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
25ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην «Η. & Ε. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
26ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κινηματογραφικές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
27ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στον κ. ΚΡΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την παράνομη τοποθέτηση αυτοσχέδιας κατασκευής διαφημιστικού πλαισίου πινακίδων του Ν. 2946/2001.
28ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΝΑΪΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
29ο ΘΕΜΑΕπιβολή προστίμου στο Σωματείο «Φίλοι Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών (ΦΙΜΑ)» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
30ο ΘΕΜΑΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
31ο ΘΕΜΑΕπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού σε συναλλασσόμενο με το Δήμο Αλίμου.
32ο ΘΕΜΑΕπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μισθοδοσίας.
33ο ΘΕΜΑΔιαγραφές εγγραφών που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ.
34ο ΘΕΜΑΔιαγραφές εγγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. και ορθή επαναχρέωση.
35ο ΘΕΜΑΜη χρέωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του έτους 2005 και 2006 λόγω καταστροφής του έντυπου αρχείου των κλήσεων.
36ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου και Πνευματικού Κέντρου Οικισμού Εκτελωνιστών Δήμου Αλίμου.
37ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση του Συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ («Α.Ε.Κ.ΑΛΙΜΟΥ») για συνέχιση της συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το έτος 2018.
38ο ΘΕΜΑΕπιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «Ένωση Τραχώνων / Δία Αλίμου» για συνδιοργάνωση δράσεων.
39ο ΘΕΜΑΟρισμός εκπροσώπου για την κλήρωση θέσεων για το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα για το έτος 2018.
40ο ΘΕΜΑΟρισμός υπόλογου διαχειριστή και του αναπληρωτή του για το λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Αλίμου στην Εθνική Τράπεζα με αρ. 698/001751-55 για το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων.
41ο ΘΕΜΑΈγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στην πόλη Szodliget της Ουγγαρίας για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση “Europe Days” στο πλαίσιο του προγράμματος “Europe for Citizens”.
42ο ΘΕΜΑΈγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION 2014-2020».
43ο ΘΕΜΑΈγκριση συμμετοχής για την κάλυψη δαπανών διανυκτέρευσης και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» το οποίο οργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Νάξο.
44ο ΘΕΜΑΚοπή ή μη ενός δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Αθηνάς 11.
45ο ΘΕΜΑΚοπή ή μη ενός δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Κυβέλης 9.
46ο ΘΕΜΑΚοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της Πλ. Εκτελωνιστών 24.
47ο ΘΕΜΑΧορήγηση νέας άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης.
48ο ΘΕΜΑΑποτίμηση σε χρήμα της μη αποδοθείσας παροχής φρέσκου γάλακτος των ετών 2012-2016 και χορήγησή του στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X