Συνεδριάζει απόψε το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στις 20:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 48 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
2ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».
3ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
4ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
5ο ΘΕΜΑ Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
6ο ΘΕΜΑ Εξουσιοδότηση Δημάρχου, Αντιδημάρχων & υπαλλήλων για την οπισθογράφηση, υπογραφή τραπεζικών επιταγών και εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών.
7ο ΘΕΜΑ 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ε.Ε).
8ο ΘΕΜΑ 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).
9ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Ιουνίου 2018.
10ο ΘΕΜΑ Αποδοχή ποσού 117.600 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή στις Σχολικές επιτροπές σύμφωνα με το 23254/23-05-2018 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.
11ο ΘΕΜΑ Σύσταση τριών (3) γραμματίων παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
12ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ».
13ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».
14ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη Τμήματος Ρέματος Λαγκαδίων».
15ο ΘΕΜΑ Εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Π. Μελά (απόφαση 5/2018 Ε.Π.Ζ.).
16ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Αλίμου στην οδό Πλουτάρχου (σχετ. απόφ. Ε.Π.Ζ.).
17ο ΘΕΜΑ Μελέτη σημειακής τροποποίησης στην Πολεοδομική Ενότητα 2 του Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου (σχετ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 4/2018).
18ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Άνω Καλαμάκι.
19ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
20ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή ή μη της εταιρείας ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετική απόφαση Ο.Ε.).
21ο ΘΕΜΑ Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Χ. – ΓΑΤΣΙΑΣ Δ. Ο.Ε.» στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (σχετική 156/2018 απόφαση Ο.Ε.).
22ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ALIMOS FUELS E.E. με Α.Φ.Μ. 800702509 σύμφωνα με το Ν. 2946/2001.
23ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
24ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
25ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην «Η. & Ε. ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
26ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κινηματογραφικές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
27ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στον κ. ΚΡΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την παράνομη τοποθέτηση αυτοσχέδιας κατασκευής διαφημιστικού πλαισίου πινακίδων του Ν. 2946/2001.
28ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΝΑΪΑΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
29ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στο Σωματείο «Φίλοι Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών (ΦΙΜΑ)» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
30ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
31ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού σε συναλλασσόμενο με το Δήμο Αλίμου.
32ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού μισθοδοσίας.
33ο ΘΕΜΑ Διαγραφές εγγραφών που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ.
34ο ΘΕΜΑ Διαγραφές εγγραφών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. και ορθή επαναχρέωση.
35ο ΘΕΜΑ Μη χρέωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του έτους 2005 και 2006 λόγω καταστροφής του έντυπου αρχείου των κλήσεων.
36ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου και Πνευματικού Κέντρου Οικισμού Εκτελωνιστών Δήμου Αλίμου.
37ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση του Συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ («Α.Ε.Κ.ΑΛΙΜΟΥ») για συνέχιση της συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το έτος 2018.
38ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «Ένωση Τραχώνων / Δία Αλίμου» για συνδιοργάνωση δράσεων.
39ο ΘΕΜΑ Ορισμός εκπροσώπου για την κλήρωση θέσεων για το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα για το έτος 2018.
40ο ΘΕΜΑ Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και του αναπληρωτή του για το λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Αλίμου στην Εθνική Τράπεζα με αρ. 698/001751-55 για το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων.
41ο ΘΕΜΑ Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στην πόλη Szodliget της Ουγγαρίας για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση “Europe Days” στο πλαίσιο του προγράμματος “Europe for Citizens”.
42ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic-Ionian programme – ADRION 2014-2020».
43ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμμετοχής για την κάλυψη δαπανών διανυκτέρευσης και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αλίμου στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τη «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» το οποίο οργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Νάξο.
44ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Αθηνάς 11.
45ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός δένδρου βραχυχίτωνα στην οδό Κυβέλης 9.
46ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της Πλ. Εκτελωνιστών 24.
47ο ΘΕΜΑ Χορήγηση νέας άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης.
48ο ΘΕΜΑ Αποτίμηση σε χρήμα της μη αποδοθείσας παροχής φρέσκου γάλακτος των ετών 2012-2016 και χορήγησή του στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.