Οι προϋποθέσεις για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων
Ο Δήμος Ηλιούπολης καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα Αθλητικά Σωματεία και Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης μας που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση, να υποβάλουν αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, στον Δήμο.

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι τα Αθλητικά Σωματεία και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, όπου αναπτύσσουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες τους. Όσον αφορά τα Αθλητικά Σωματεία και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ είναι τα κάτωθι:
1. Ο φορέας που ζητά την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς τον Δήμο αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και η ημερομηνία πραγματοποίησής τους, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση (σχέδιο δράσης).
2. Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και το χρονικό εύρος που θα λάβει χώρα η εκάστοτε εκδήλωση.
3. Καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν αλλαγές αυτού.
4. Πρακτικό σύστασης σε σώμα.
5. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, ότι νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του Συλλόγου ή του Σωματείου. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται η σφραγίδα του Συλλόγου ή του Σωματείου, ενώ η δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
6. Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου (πρακτικό Γ. Σ. έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε κατά το προηγούμενο έτος και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος.
7. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων- εξόδων (για φορείς που έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν).
8. Φορολογική ενημερότητα.
9. Ασφαλιστική ενημερότητα.
10. Δημοτική ενημερότητα.

(*) Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000 € απαιτείται εκτός των παραπάνω, εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΜΕΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν έως 30/4/2018 και ώρα 14:00 (ημερομηνία πρωτοκόλλου Δήμου) στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Διαφάνειας κ. Μ. Μπασούρη, τηλ. 210 9970020 (Ισόγειο Δημαρχείου Ηλιούπολης).

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.