Τετάρτη 17 Ιανουαρίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου
Προσκαλείσθε στην 1η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 17η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1ο ΘΕΜΑ Έγκριση υποχρεώσεων από ανεξόφλητα παραστατικά παρελθόντων οικονομικών ετών έως 31/12/2017 (κεκλεισμένες χρήσεις).
2ο ΘΕΜΑ Διαγραφή απαίτησης ποσού 182.691,13 € που αφορά εγγραφή για παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών περιόδου από 1/1/2001 έως 31/10/2003.
3ο ΘΕΜΑ 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
4ο ΘΕΜΑ 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018.
5ο ΘΕΜΑ Χαρακτηρισμός Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
6ο ΘΕΜΑ Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή της τακτικής επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας έτους 2018.
7ο ΘΕΜΑ Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
8ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής του κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στον 47/3-10-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (50/10-9-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε.».
9ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της κας. ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ στον 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009.
10ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α.Ε.Ε.» στον 59/10-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (29/7-5-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2011 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
11ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.».
12ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
13ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 44/6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Ε.».
14ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 44/06-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση του κ. «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
15ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 44/ 6-9-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο (47/15-5-2013 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «UNION DE CREDITOS INMOBILIA S.A.».
16ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της κας. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΑΣ στον 12/4-4-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο (25/26-3-2014 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2010.
17ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Ε.» στον 40/13-6-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (119/24-8-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «MERCK SHARP & DOHME Α.Ε.».
18ο ΘΕΜΑ Διαγραφή εγγραφής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ A.E.E.» στον 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/3-11-2015 χρηματικός κατάλογος) που αφορά κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 και χρέωση της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΕΛ Α.Ε.».
19ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 800660274 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
20ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΙΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
21ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στο Σύλλογο Μαχητικών Αθλημάτων Αττικής με Α.Φ.Μ. 998511889 για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
22ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
23ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην ΒΑΛΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 078454532, για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
24ο ΘΕΜΑ Διαγραφή χρέους κ. Αθηνάς Κουτρούλη-Νάκου.
25ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση του Συλλόγου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ «Α.Ε.Κ. ΑΛΙΜΟΥ» για συνέχιση της συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το έτος 2018.
26ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση της Αθλητικής Λέσχης Φιλάθλων Αλίμου για την αθλητική περίοδο 2017-2018 για συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
27ο ΘΕΜΑ Έγκριση συμφωνητικού παραχώρησης δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Αλίμου».
28ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ”.
29ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
30ο ΘΕΜΑ Αιτιολογική Έκθεση για τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια “Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης των καταναλώσεων νερού και ρεύματος σε σχολικές μονάδες του Δήμου”.
31ο ΘΕΜΑ Έγκριση τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης.
32ο ΘΕΜΑ Έγκριση εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεως παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας δημοτικών χώρων».
33ο ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την  παράδοση υλικών της σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αλίμου.
34ο ΘΕΜΑ Διενέργεια εικαστικής έκθεσης «Τα μυστικά των εικόνων από τη Γενιά του ‘60».
35ο ΘΕΜΑ Αιτιολογική Έκθεση για τροποποίηση σύμβασης για την προμήθεια «Επανέκδοση ιστορικού έργου ιστορίας της πόλης και του Δήμου Αλίμου».
36ο ΘΕΜΑ Ανανέωση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
37ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Κυρήνειας 4.
38ο ΘΕΜΑ Κοπή δύο (2) πεύκων επί της οδού Ταξιαρχών 21 και Κορυτσάς.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.