Ο δήμος Αλίμου ζητά ασκούμενους δικηγόρους
 

O δήμος Αλίμου καλεί όσους υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), για την κάλυψη δύο θέσεων:
Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, 17455 Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κυρίας Νάνου Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2132008069).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από
04.10.2017 έως και 13.10.2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.