Άγιος Δημήτριος: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δείτε live)
 

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση αναπροσαρμογής ή μη συντελεστών καθαριότητας και
φωτισμού για το έτος 2018.
3. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μείωση από τα δημοτικά τέλη για ορισμένες
κατηγορίες κατοίκων.
4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του κανονισμού του Δημοτικού Νεκροταφείου
(αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων).
6. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2018.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την χωροθέτηση περιπτέρου του Δήμου.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση τμηματικής καταβολής ετήσιας επιχορήγησης στα νομικά
πρόσωπα του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου” και “Οργανισμός Παιδείας , Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής”, για το έτος 2018.
9. Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα μηνών.
10.Λήψη απόφασης για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης του τιμήματος
πωληθέντος από το δήμο μας εδαφικού τμήματος στον κ. Γεώργιο Σαββόπουλο και
άρσεως του όρου παρακράτησης της κυριότητας από τον Δήμο μέχρι την εξόφληση του
τιμήματος.
11.Λήψη απόφασης για έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου
Δημητρίου Αττικής (αρ.απ. 99/2017).
12.Λήψη απόφασης για έγκριση της 82/2017 απόφασης του Οργανισμού Παιδείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής που αφορά στην: α)
ανανέωση των συμβάσεων 56 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, β) στην μη ανανέωση δύο συμβάσεων
εργασίας και γ) επανακαθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ.
13.Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές μελέτες για παρεμβάσεις
και πράξεις αναλογισμού».
14.Λήψη απόφασης για συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών σύμφωνα με τα νέα πρότυπα».
15.Λήψη απόφασης για συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση οδών 2015».
16.Λήψη απόφασης για συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή βορβοροσυλέκτη στο εργοτάξιο».
17.Λήψη απόφασης για συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
18.Λήψη απόφασης για έγκριση νέων τιμών συνδέσεων και φρεατίων στο δίκτυο
αποχέτευσης.
19.Λήψη απόφασης για έγκριση 4ου ΑΠΕ και 4ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαμόρφωση
θεατρικής αίθουσας Μελίνας Μερκούρη».
20.Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του πρακτικού διενέργειας κλήρωσης των θέσεων και
κατ’ επέκταση χορήγησης αδειών της εμποροπανηγύρεως εν όψει της θρησκευτικής
εορτής του Αγίου Δημητρίου.
21.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 1.273,04€ από πρόστιμα ΚΟΚ από 04/07/17 έως
και 31/08/2017.
22.Λήψη απόφασης διαγραφής αχρεωστήτων βεβαιωθέντων τελών σύνδεσης αποχέτευσης
για ακίνητο ιδιοκτησίας του κ. Μουτσίδη Χρήστου.
23.Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο επιβολής προστίμου για
παράνομη αφισοκόλληση στην εταιρία GRM ΜΟΡΦΥΡΗ και ΣΙΑ ΕΠΕ.
24.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω
μίσθωσης οχήματος ταξί σε οδηγό ποσού 660,00€ και επαναβεβαίωση σε διάφορους
χρεώστες.
25.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω
μίσθωσης-χρονομίσθωσης οχημάτων ποσού 1.290,00€ της εταιρείας ΕΙΕΛΝΤΙ
ΟΤΟΜΟΤΙΒ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και επαναβεβαίωση
σε διάφορους μισθωτές.
26. Λήψη αποφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω
μίσθωσης – χρονομίσθωσης οχημάτων ποσού 1.360,00€ της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΡΕΝΤ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ και επαναβεβαίωση σε διάφορους μισθωτές.
27.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 80,00€ ως αχρωστήτως καταβληθέντος στον
χρεώστη ( 80084) ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ ΕΙΛΕΡΤ ΜΑΡΙΑ από κλήση παράβασης ΚΟΚ.
28.Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 50,00€ ως αχρωστήτως καταβληθέντος στον
χρεώστη ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ από εισπραχθείσα κλήση παράβασης ΚΟΚ.
29.Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με
παιγνιόχαρτα με ανάπτυξη δύο (2) ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, εντός
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ”
επί της οδού ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ αρ.22 στον Άγιο Δημήτριο.
30. Λήψη απόφασης για μείωση κατά 40% βεβαιωμένων οφειλών κλήσεων κοκ της (57759)
ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ λόγω προσφυγής στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων .

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.