Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης
 

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί, στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 04:30 μ.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114) με τα εξής θέματα:

1.Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης.

2.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών για το έτος 2017.

3.Kαθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2018.

4.Kαθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2018.

5.Kαθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2018.

6.Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων έτους 2018.

7.Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων έτους 2018.

8.Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων – εμποροπανηγύρεις έτους 2018

9.Kαθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2018

10.Υποβολή αιτήματος για την πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Ηλιούπολης με αντίστοιχους φορείς στον Καναδά και στις Η.Π.Α. του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016 – 2019) για «Βιώσιμες και καινοτόμες πόλεις και Περιφέρειες».

11.Έγκριση μελέτης, δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για «Δαπάνες οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων

12.Έγκριση μελέτης, δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την Διοργάνωση ημερίδας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

13.Ανάθεση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο και καθορισμός αμοιβής για ενέργειες και παράσταση στον Άρειο Πάγο σχετικά με την υπόθεση διεκδικήσεων κληρονόμων ΝΑΣΤΟΥ.

14.Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης που αφορά διεκδικήσεις ιδιωτών επί του πάρκου ΜΠΕΛΕΣ.

15.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης έτους 2017.

16.Εγκρίσεις μελετών – δαπανών και τρόπου εκτέλεσης των έργων της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.

17.Ανατροπές Α.Α.Υ.

18.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.

19.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (8η).

20.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2017 (6η).

21.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

22.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

23.Ανάδειξη πολιούχου Αγίου του 1ου ΕΠΑΛ και 3ου ΕΚ Αθηνών (Ηλιούπολης).

24.Τροποποίηση στο ορθό της 174/2017 απόφασης περί “Καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ηλιούπολης”

25.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών λόγω μετάταξης του στον Δήμο Πύλης Ν.Τρικάλων του Μαρκατά Βασιλείου του Γεωργίου.

26.Παράταση χρόνου ολοκληρώσεως της Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης «Άγια Ταβιθά».

27.Έκτακτη Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηλιούπολης».

28.Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», μετά από παραίτηση.

29.Έγκριση σημείων για τοποθέτηση ειδικών κάδων για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωση ιατρικού αρχείου (ακτινογραφίες, λιθογραφικά φιλμ) και λοιπών ηλεκτρονικών (κινητά, υπολογιστές, cd ,dvd, κλπ.).

30.Κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων.

31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ. 21/2009.

32.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης» ΑΜ 53/16.

33.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος έναντι Νεκροταφείου μετά από Θεομηνία» ΑΜ 88/16.

34.Σχεδιασμός κόμβου (ROUND ABOUT) στη διασταύρωση των λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου & Αλέξ. Παναγούλη.

35.Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (P-40) για την είσοδο και έξοδο σε πρασιά οικοπέδου στην οδό Λουκιανού 19.

36.Έγκριση ή μη τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (P-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμη θέση στάθμευσης στην οδό Ραγκαβή 24.

37.Έγκριση ή μη τοποθέτησης πρόσθετης πινακίδας επί υπάρχοντος απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης ( Ρ 40) επί της οδού Μανιακίου.

 

38.Ανάκληση της 22/2017 απόφασης Δ.Σ. (απαγορευτικό σήμα Ρ-40 επί οδών Πύργου 22 & Ελ. Βενιζέλου 108).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.