Οι κρυμμένες αλήθειες για το ρέμα της Πικροδάφνης
(efsyn.gr)

Με μια επιστολή προς την «Εφ.Συν.» απαντάει η Περιφέρεια Αττικής στο δημοσίευμα με τίτλο «Το ρέμα… κατεβάζει εισαγγελείς» (12/4/2016), στο οποίο γινόταν γνωστή η διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, Πετρούλα Μακρή, για πιθανές παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί από τα έργα που πραγματοποιούνται και έχουν δρομολογηθεί στο ρέμα της Πικροδάφνης.

Η επιστολή της Περιφέρειας Αττικής έχει ως εξής:

«Απαρέγκλιτη θέση της Περιφέρειας Αττικής είναι η οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, που προβλέπει και έργα διευθέτησης, να γίνει με όλους τους κανόνες της νομιμότητας για την αντιπλημμυρική προστασία, την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους και τη διάσωση του ζωντανού αυτού οικοσυστήματος.“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

Η θέση αυτή έχει εκφραστεί κατ’ επανάληψη και σε ευρεία σύσκεψη στις 29-10-2015 στην Περιφέρεια Αττικής με όλους τους εμπλεκόμενους δημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ετσι, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που αφορά τη διευθέτηση του ρέματος, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου οι δημοτικές αρχές, οι δημοτικές παρατάξεις, οι τοπικοί φορείς και οι τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν άποψη σε αυτή, και θα εισαχθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την τελική της έγκριση.

Τα περί «τσιμεντοποίησης» του ρέματος είναι μυθεύματα, δεν αφορούν θέση της Περιφέρειας Αττικής και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας:

■ Ο άξονας του ρέματος στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παραμένει ως έχει χωρίς καμιά τροποποίηση.

■ Η κοίτη του ρέματος δεν υφίσταται παρέμβαση, σε αυτήν δεν προβλέπεται κανένα έργο και διατηρεί τα φυσικά της χαρακτηριστικά.

■ Από την ΜΠΕ προτείνονται τα απολύτως απαραίτητα έργα στήριξης πρανών, στα οποία υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της αστάθειάς τους. Οι συγκεκριμένες θέσεις παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα για διερχόμενους πολίτες και ιδιοκτησίες των οποίων η προστασία αποτελεί μέλημα. Αναφορικά με το εκτελούμενο, από τον Ιούλιο του 2014, έργο στον Δήμο Ηλιούπολης, αυτό αφορά σε κατασκευή κλειστών αγωγών ομβρίων εντός ρυμοτομικού σχεδίου, εκτελείται βάσει αρχικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ, η οποία επικαιροποιήθηκε πρόσφατα από τον Δήμο Ηλιούπολης και έχει όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. Σημειώνεται -δε- ότι με βάση την υπ’ αριθμ. 3314/2015 απόφαση του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση για την ακύρωση της κατασκευής του έργου.

Εχει λάβει τη θετική γνωμοδότηση της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων έργων (του άρθρου 140 του Ν. 4070/12), η οποία έχει σκοπό τον συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής, γνωμοδότηση η οποία διασφαλίζει την ένταξη των εν λόγω αγωγών στον συνολικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας του νομού Αττικής.

Εχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για να αμφισβητεί πλέον κανείς τη δράση της Περιφέρειας Αττικής, την οικολογική της ευαισθησία και την προσήλωσή της στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και στην τήρηση της νομιμότητας».

Η απάντηση του συντάκτη

Πρόκειται για μια επιστολή που βρίθει από ανακρίβειες, ενώ σε πολλά σημεία ψεύδεται, που καταδεικνύει ότι η πραγματικότητα απέχει κατά πολύ από τη λογική της Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε ό,τι αφορά την «οριοθέτηση του ρέματος» η Περιφέρεια ξεχνάει να αναφέρει ότι τα έργα διευθέτησης θα εγκριθούν πριν από την οριοθέτηση του ρέματος, σύμφωνα με τον μνημονιακό νόμο 4528/2014, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε ως αντιπολίτευση στη Βουλή.

Αντίθετα προς την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αλλά και τη συνταγματική προστασία των ρεμάτων, που όριζαν ότι πρώτα οριοθετούνται στη φυσική τους κοίτη και μετά εγκρίνεται τυχόν διευθέτηση που είναι αναγκαία, ο νόμος 4528/2014 προβλέπει ότι για την οριοθέτηση ρέματος στο οποίο προβλέπεται διευθέτηση, πρώτα εγκρίνεται η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ) της διευθέτησης και μετά οριοθετείται το ρέμα στην τεχνητή κοίτη της διευθέτησης.

2. Η Περιφέρεια επικαλείται την «αντιπλημμυρική προστασία», όταν ουδέποτε υπήρξαν προβλήματα πλημμύρας με την Πικροδάφνη. Με εξαιρέσεις τις πλημμύρες που έχουν προκληθεί από τα μπαζώματα στα γήπεδα του μπάσκετ στο Φάληρο, καθώς έχουν χτιστεί μέσα στην κοίτη.

Αλλά και ο Αλιμος πλημμύρισε άσχημα δυο φορές, γιατί έχει στενέψει 4 έως 10 μέτρα το πλάτος της εκβολής του ρέματος προκειμένου να φτιαχτεί πάρκινγκ για τις παραρεμάτιες πολυκατοικίες.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στις λανθασμένες κατασκευαστικά γέφυρες με μεσόβαθρα που δημιουργούν φυσικά φράγματα που μπλοκάρουν καλαμιές και σακούλες.

Συνεπώς, τα αντιπλημμυρικά έργα εξυπηρετούν την προστασία των καταπατητών και τις καταπατήσεις που έχουν κάνει οι δήμοι, που είναι καταστροφικές και παρεμποδιστικές για τη ροή του ποταμιού.

3. Ωστε τα «περί τσιμεντοποίησης του ρέματος είναι μυθεύματα»; Τη στιγμή που η Περιφέρεια προτείνει την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων («σαρζανέτια») κατά μήκος 6.094 μέτρων, την ανέγερση τοίχων σε μήκος 3.273 μέτρων και την κατασκευή βαριών έργων από μπετόν σε μήκος 1.067 μέτρων της κοίτης του ρέματος;

4. Οσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία «απορρίφθηκε αίτηση για την ακύρωση της κατασκευής του έργου», υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ εν πρώτοις έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής των κατοίκων και εξέδωσε προσωρινή διαταγή, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι είχε κάθε λόγο να σταματήσει το έργο, μέχρι να εξετάσει πλήρως την υπόθεση.

Στη συνέχεια απέρριψε την αίτηση ακύρωσης, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, μη συζητώντας την επί της ουσίας. Κι αν οι κάτοικοι ήταν «εκπρόθεσμοι», αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το έργο ήταν καμουφλαρισμένο και σχεδόν κρυφό και οι πολίτες το διαπίστωσαν όταν το είδαν να κατασκευάζεται. Είναι μόνο ενδεικτικό το ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Και πώς να μην είναι «εκπρόθεσμοι» οι κάτοικοι όταν, μολονότι οι συλλεκτήριοι αγωγοί καταλήγουν στο ρέμα της Πικροδάφνης και μεταφέρουν νερά από τους Τράχωνες, σε όλα τα έγγραφα της διοικητικής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου (προκηρύξεις, εγκρίσεις μελετών κ.λπ.) δεν αναφέρεται το γεγονός αυτό και φαίνεται ότι πρόκειται για εκτέλεση κοινών υπόγειων υπονόμων ομβρίων και μόνο;

Το ίδιο συνέβη και σε όλα τα έγγραφα όπως αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Τάσος Σαραντής

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.