Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στη Γλυφάδα
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 25η Νοεμβρίου 2014 , ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μεσ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:
1. Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς αντιμετώπιση δαπάνης έκδοσης κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τις ανάγκες μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους κλητήρα του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.862,55 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων τεχνικών υπαλλήλων , για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1/6/2103 έως 31/12/2013.

4. Έγκριση αιτημάτων για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 51 του Νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄) και τις όμοιες του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234 Α΄).

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου Γλυφάδας» .

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.995,28 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Έκτακτος καθαρισμός κεφαλών και εσχαρών» .

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 5.000,00 €( για το έτος 2014), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Δαπάνες ΚΤΕΟ», συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ .

9. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 23.616,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων » .

10. Λήψη απόφασης επί της από 4/11/2014 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με το διακριτικό τίτλο “TRUST OIL E.E.” κατά της διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”, ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ).

11. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού του κ. Γεωργίου Τράγου σε απαίτησή του περί αποζημίωσης των υλικών ζημιών οχήματός του από πτώση δέντρου (από αναβολή).

12. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 603,93 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

13. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 3.974,13 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

14. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

15. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

16. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

17. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

18. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοχάρη Γυφτάκη.

19. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα.

20. Έγκριση της υπ΄αρ. 5481/2014 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα.

21. Έγκριση της υπ΄αρ. 5336/2014 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση.

22. Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ένδικου μέσου στο δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο.

 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.