240.000 ευρώ για χρηματοδοτήσεις σωματείων
Ο Δήμος Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης χρηματοδοτεί δράσεις Αθλητικών, Πολιτιστικών και άλλων Σωματείων και Συλλόγων της πόλης.
Υποβολή αιτήσεων έως 14 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2014 ποσό ύψους 240.000 ευρώ, με το οποίο θα χρηματοδοτήσει δράσεις και προγράμματα που θα υποβληθούν προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Στο πλαίσιο αυτό έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο, μέσα από το οποίο προβλέπεται καταρχήν η καταγραφή των αιτημάτων χρηματοδότησης και στη συνέχεια η αξιολόγησή τους και η χρηματοδότηση. Τα αιτήματα θα καταγράφονται αναλυτική από κάθε ενδιαφερόμενο Σύλλογο ή Σωματείο σε ειδική φόρμα, που θα κατατίθεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Στη συνέχεια θα γίνεται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτημάτων και εφόσον εγκριθούν, θα χρηματοδοτείται η υλοποίηση των δράσεων.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν χρηματοδοτεί με τα κονδύλια αυτά τα λειτουργικά έξοδα του φορέα υλοποίησης, παρά μόνον τις δαπάνες υλοποίησης της δράσης.
Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Σ. Πανάς κάλεσε τα Σωματεία και τους Συλλόγους της πόλης να προσέλθουν και να υποβάλουν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως:
«Ο Δήμος προχωρά σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ενίσχυση των σκοπών των Σωματείων και των Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η προαγωγή του Αθλητισμού και του Πολιτισμού, καθώς και η παροχή στους συμπολίτες μας πολλών και ποιοτικών εναλλακτικών επιλογών για την άθληση και την ψυχαγωγία τους, αποτελεί κεντρική επιλογή της δημοτικής μας πολιτικής. Την πολιτική αυτή θα την υπηρετήσουμε με συνέπεια και το 2014, παρά τις περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες, αλλά και την υποχρέωση μας να μειώσουμε τις δαπάνες μας για το 2014 κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνω για όσους δεν γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης την ύπαρξη πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 30842/31-7-2013) η οποία μας υποχρεώνει να μειώσουμε δαπάνες , μεταξύ των οποίων είναι και οι επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων».
Αιτήματα για την χρηματοδότηση μπορούν να απευθύνουν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και Σωματείων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο, Κ. Καραμανλή 18 Βούλα, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 15:00, από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014, η ειδική φόρμα καταγραφής των αιτημάτων θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Αντώνη Κουτσογιάννη, τηλ. 2132019913.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.