(ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ – ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ) – Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις κατασχέσεις . Κατασχέσεις που προβαίνει το ΥΠ.ΟΙΚ. και μάλιστα σε λογαριασμούς μισθοδοσίας , κατασχέσεις που θα προβεί το ΙΚΑ και οι άλλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί υπό τον νέο φορέα του εννιαίου κέντρου οφειλών , κατασχέσεις των Δήμων κτλ.
Δυστυχώς δεν αρκεί το ότι ζούμε σε εποχή οικ.κρίσης κυνηγώντας οι περισσότεροι μία θέση εργασίας που κάποτε ήταν δεδομένη , άλλοι τους δεδουλευμένους απλήρωτους μισθούς σε επιχειρήσεις φαντάσματα που και αυτές με την σειρά τους κυνηγούν άλλοτε φαντάσματα πελάτες και άλλοτε φανταστικές χρηματοδοτήσεις , άλλα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επερχόμενη απειλή των αναγκαστικών μέτρων .
Που οφέιλεται όμως η επίσπευση αυτή των αναγκαστικών μέτρων ?
Καταρχήν στην ίδια την γιγάντωση των ληξιπρόθεσμων χρεών αφού όταν ο ΓΑΠ έκανε λόγο ότι λεφτά υπάρχουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη κυμαίνονταν στα 32 δισ.ευρώ ενώ σήμερα έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και υπολογίζονται στο ποσό των 60 δισ.ευρώ.
Εξέλιξη αναμενόμενη υπό το πρίσμα της κρίσης που υποδηλώνει αφενός μεν την πραγματική μείωση των εισοδημάτων και αφετέρου την επιγενόμενη από τα υλοποιούμενα δημοσιονομικά μέτρα αδυναμία πληρωμής των πολίτων (μείωση αφορολογήτου , κατάργηση φοροεκπτώσεων ,αύξηση συμπληρωματικών φόρων και ΦΠΑ , καθιέρωση νέων φόρων και τελών, μείωση μισθών συντάξεων και εφάπαξ κτλ.)
Κατά δεύτερον αποτελεί ένα μέσο εξάρτησης – επιβολής εξουσίας αφού ένας οφειλέτης υπό καθεστώς τρομοκρατίας αδυνατεί να ασχοληθεί και να αποκωδικοποιήσει οτιδήποτε άλλο.
Και τέλος αποτελεί ένα μέσο αναδιανομής περιουσίας από τους πολλούς στούς λίγους με τους πληστειριασμούς που θα ακολουθήσουν , όπως αντίστοιχα μέτρα αποτέλεσαν : το ΧΑΑ , το κούρεμα των ομολογιούχων , η αναδιανομή των τραπεζών , το κούρεμα των καταθέσεων κτλ. Οπότε τι έχει απομείνει για υφαρπαγή και εκποίηση ? Η κατοικία , το οικόπεδο , ο αγρός και μάλιστα στο 1/3 της αξίας τους κατρακυλώντας και άλλο ακόμη τις τρέχουσες αξίες μίας ήδη τελματωμένης κτηματαγοράς .

Τι λένε όμως οι διατάξεις για τις κατασχέσεις , τι συμβαίνει στην πράξη και τι μέλλει γεννέσθαι?

Καταρχήν σύμφωνα με το άρθρο 30α του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), είναι δυνατή η κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων οφειλετών προς το Δημόσιο για χρέη από 300 ευρώ και άνω. Πρόκειται για την κατάσχεση στα χέρια τρίτων όπως είναι οι Τράπεζες .
Υπάρχει όμως ένας περιορισμός στον τρόπο κατάσχεσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ΚΕΔΕ:
Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου αυτών, πάντα όμως πρέπει να μένει το ποσό των 1000 ευρώ.
Με το υφιστάμενο σύστημα το δικαστικό τμήμα της εφορίας εκδίδει ένα τρισέλιδο κατασχετήριο «εις χείρας» του τραπεζικού ιδρύματος. Με δικαστικό επιμελητή το επιδίδει στις τράπεζες και αυτές με τη σειρά τους ξεκινούν μια αναζήτηση προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο οφειλέτης εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το κατασχετήριο διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα αυτά δεσμεύονται και μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό του δημοσίου. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες .
Στις περιπτώσεις που πρόκειται περί λογαριασμού μισθοδοσίας με μικρό υπόλοιπο παρεμβαίνει είτε ο ίδιος ο πολίτης είτε μέσω της Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη και ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ ότι πρόκειται περί λογαριασμού μισθοδοσίας. Στη συνέχεια η ΔΟΥ παρεμβαίνει στην Τράπεζα η οποία δίνει εντολή για άρση της κατάσχεσης. Κατά τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών συνήθως προκύπτει ότι οι Τράπεζες δεν ερευνούν, ως όφειλαν, αν ο λογαριασμός που τηρεί στην Τράπεζα ο πολίτης είναι λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ο μισθός ή η σύνταξη ή το ασφαλιστικό επίδομα και κατάσχει το σύνολο του ποσού.
Σαν να μην έφταναν τα χειρόγραφα κατασχετήρια και τα λάθη που προαναφέρθηκαν στις τράπεζες για χρέη προς το δημόσιο , ετοιμάζονται και τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια. Συγκεκριμένα, η εφορία μέσω του μητρώου καταθετών – τραπεζικών λογαριασμών θα πληροφορείται άμεσα για τα τραπεζικά υπόλοιπα που διαθέτει ο οφειλέτης του δημοσίου .Το μητρώο αυτό στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο θα είναι αυτόνομο και θα τροφοδοτείται από το διατραπεζικό συστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ . Θα εκδίδει στη συνέχεια το κατασχετήριο σε ηλεκτρονική μορφή ενώ θα θεσπιστούν και διαδικασίες «ηλεκτρονικής» υπογραφής για τους προϊστάμενους των εφοριών. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είναι έτοιμη η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία κάθε εφορία θα «φορτώνει» με ηλεκτρονικό τρόπο το κατασχετήριο για τον οφειλέτη και η τράπεζα θα το παραλαμβάνει άμεσα προκειμένου να προχωρήσει σε δεσμεύση του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη και την απόδοση του στον λογαριασμό του δημοσίου.
Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται εκτιμάται ότι ο χρόνος από την έκδοση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου μέχρι την αφαίρεση του ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμού δεν θα ξεπερνά τις 10 εργάσιμες ημέρες.Η σχετική υπουργική απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί άμεσα και το ηλεκτρονικό κατασχετήριο θα ενεργοποιηθεί από το Δεκέμβριο.Ενώ έχει διατυπωθεί και η πρόθεση να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την λήψη αναγκαστικών μέτρων από τους 4 μήνες στον ένα μήνα από τότε που το χρέος έγινε ληξιπρόθεσμο δηλαδή εκπρόθεσμο.
Την ίδια στιγμή δυσκολεύει και η διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας επιβάλλοντας κατά παράβαση του νόμου σε φορολογούμενους που έχουν βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία (όχι ληξιπρόθεσμες) και είναι να πληρώσουν τη δόση που τους αναλογεί π.χ. μέσα στις επόμενες 20 ημέρες να επισκεφθούν την εφορία. Από το ίντερνετ μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα μόνον όσοι δεν έχουν οφειλή στην εφορία ούτε ένα ευρώ.
Τέλος υπενθυμίζω την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012,με την οποία ρυθμίζονται θέματα είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο επιχειρήσεων ΟΤΑ που λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης . Και μίας και αναφέρθηκα στον Δήμο έτυχε να ακούσω τις προάλλες ραδιοφωνική συνέντευξη του Δήμαρχου Καρπενησίου του κ.Μπακογιάννη του νεότερου ο οποίος δήλωσε ότι ο Δήμος έχει αγκαλιάσει τους Εθελοντές και έχει στηρίξει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου στην συνεργασία μαζί τους . Εδώ στον Δήμο Βούλας και συγκεκριμένα στον χώρο του καμπινγκ οι Εθελοντές <<αγκαλιάζονται>> από την δημοτική αρχή μόνο όταν συνοδεύονται από την δημοτική αστυνομία κατά την διαδικασία της αυτόφωρης σύλληψης. Αλήθεια πικρή !

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ
Λ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ14612
ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ .

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.