45 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για ένα μήνα για το έτος 2013, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες του γραφείου μικρών Έργων – Επισκευών – Συντηρήσεων, του τμήματος μελετών κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.