Σήμερα στον Άγιο Δημήτριο
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής στις 11 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αγίου Δημητρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013.
2. Λήψη απόφασης για διενέργεια συναλλαγών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής, μέσω e-banking.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργεια δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ σε
βάρος του Κ.Α. 15.6483 με τίτλο “Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών,πολιτιστικών κ.λ.π. Εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας , διάθεση πίστωσης ποσού 100€ σε βάρος του
Κ.Α. 15.6461 με τίτλο: “Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων”.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.