Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης – 2013 της Οικονομικής Επιτροπής
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 1 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
Διαθέσεις Πιστώσεων
1. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σε βάρος του Κ.Α
10.6462 με τίτλο “Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων” προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2013.
Διάφορα θέματα
2. Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ .14/2013 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ 1/13
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για
επισκευή μεταφορικών μέσων”.(επαναληπτικός διαγωνισμός).”
Κατάρτιση όρων διακήρυξης
3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την εκποίηση άχρηστων κινητών αντικειμένων (σίδερα) τα οποία βρίσκονται στον χώρο
της αποθήκης του μικρού συνεργείου του Δήμου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.