Δήμος Αγ. Δημητρίου: Διαγωνισμός για μεταφορά μαθητών
Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την 7/08/ 2012 ημέρα: Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ.- 9:00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Δημητρίου για το σχολικό έτος 2012-2013, σε εκτέλεση της υπ. αρ. 206/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 500.000,00 Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, μετά τις 16/07/2012 ημέρα Δευτέρα από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αναγνωστοπούλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση: Αγίου Δημητρίου 55 – 3ος όροφος – Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.97.68.672.

Η παρούσα έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις: 14/06/2012 , με αρ. καταχώρησης: 185888-2012.

 

 

x

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.