Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλλιθέας
Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 02/09/2021 οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καλλιθέας και οι αρμοδιότητές τους.
Η σχετική υπ. αρ. 451/2021 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, ορίζει τους εξής αντιδημάρχους με θητεία από 06/09/2021 μέχρι και 13/11/2022 :

1. τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών θεμάτων και θεμάτων Δημοτικής Κατάστασης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι: • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος για τη συνεργασία, παρακολούθηση και το συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

2. την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής
  εκτός θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνη για:

 • το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ)
 • το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών
 • το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
 • το «Βοήθεια στο σπίτι»

3. τον κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :

 • Τμήμα Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

εκτός από:

– το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ) και
– την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος αδέσποτων ζώων

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος για τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

4. τον κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Παιδείας & Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
 • εκτός της Πολιτικής Προστασίας
 • Το Τμήμα Παιδείας & Δια βίου Μάθησης

5. τον κ. ΚΟΚΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο για θέματα Εξυπηρέτησης του Δημότη και καθημερινότητας του πολίτη και του μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες

6. τον κ. ΚΟΤΤΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, έμμισθο Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

7. τον κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Τα παρακάτω Τμήματα της Δ/νσης Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς:

 • Δημοτικής Βιβλιοθήκης
 • Ωδείου και
 • Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

8. την κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, έμμισθη Αντιδήμαρχο Δημοτικών Προσόδων και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.

9. τον κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. τον κ. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:

 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Επίσης ορίζεται:

 • υπεύθυνος θεμάτων Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποιήσεων και
 • υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας

Επίσης με την 452/2021 απόφαση του Δημάρχου ανατίθεται, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, από 6/9/2021 έως και 13/11/2022, ως εξής:

1. Ο κ. Δημήτριος Ερμίδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό του προγράμματος αδέσποτων ζώων που παρακολουθείται από 5μελή επιτροπή του Ν. 4039/2012.
Εξουσιοδοτούμε να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω δράσης.

2. Ο κ. Εμμανουήλ Κωστάκης εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοίκησης του Δήμου Καλλιθέας, τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, θα αναλάβει μετά την λήξη της θητείας του από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ό κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος , ενώ για τη θέση αυτή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η διοίκηση θα προτείνει τον κ. Κωνσταντίνο Ευσταθίου.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας: www.kallithea.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.