Δικαίωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τα 124 στρέμματα στο Πανόραμα
Δικαιώθηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο σύνολο των 161 ενστάσεων που κατέθεσε ενώπιον των Τριμελών Επιτροπών του Κτηματολογίου προς υποστήριξη των ισχυρισμών του που αφορούν στα 124 στρέμματα της περιοχής Πανοράματος της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέβαλε μέσω της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου εμπροθέσμως εκατόν εξήντα μία (161) ενστάσεις ενώπιον του αρμόδιου γραφείου του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

Ο Δήμαρχος αιτήθηκε:

 1. Να διορθωθεί ο χαρακτηρισμός ως ενιαίας δασικής της έκτασης των 124 στρεμμάτων στην περιοχή «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 2. Να διαγραφούν οι εγγραφές στους κτηματολογικούς πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται οι νυν φερόμενοι ιδιοκτήτες ως ιδιοκτήτες κατατετμημένων γεωτεμαχίων, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ευρύτερη ενιαία δασική έκταση, που παρά το νόμο κατατμήθηκε σε μικρότερα τμήματα δάσους, τα οποία παρά τις ισχύουσες διατάξεις πουλήθηκαν στους φερόμενους ιδιοκτήτες ως αγροτεμάχια.
 3. Να αποσυρθεί ο χάρτης 1:1.000, ο οποίος τηρείται στα αρχεία του Κτηματολογίου, και στον οποίο η επίδικη έκταση των 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα Βούλας χαρακτηρίζεται ως αγροτική έκταση και να αντικατασταθεί αυτός με τον θεωρημένο από την αρμόδια αρχή χάρτη, τον οποίο προσκόμισε ο Δήμος ενώπιον του Κτηματολογίου, στον οποίο η επίδικη έκταση εμφαίνεται ως «Έκταση Εκτός Σχεδίου – Δασική Έκταση», προκειμένου να αποφευχθεί σωρεία μελλοντικών δικαστικών διενέξεων.
 4. Να εγγραφεί η επίδικη έκταση υπέρ του Δημοσίου, καθότι κατά τη σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αυτή δεν δύναται να αποδοθεί στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Καστελλοριζίων και κατ’ επέκταση στους νυν φερόμενους ιδιοκτήτες.

Ιστορικό υπόθεσης:

Το 2008, οπότε και ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τις περιοχές που εντάσσονται στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υπέβαλαν δηλώσεις ιδιοκτησίας στον Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου (πρώην «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε») εκατόν εξήντα ένα (161) φυσικά πρόσωπα, ως φερόμενοι ιδιοκτήτες εκατόν εξήντα ενός (161) γεωτεμαχίων στην επίδικη περιοχή των 124 στρεμμάτων, στη θέση «Πανόραμα» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα προσκόμισαν για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους πράξεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων, αποκρύπτοντας όμως την πραγματικότητα, καθώς τα φερόμενα 161 γεωτεμάχια δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αγροτεμάχια, αλλά ενιαία δασική έκταση επιφανείας 124 στρεμμάτων, όπως προκύπτει από τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 1818/82, 1819/82, 1820/82 και 2334/1987) και της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ’ αριθμ. 78/2004). Το αρμόδιο Δασαρχείο ουδέποτε έθεσε τις ανωτέρω αποφάσεις και τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ όψιν του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα η ανωτέρω έκταση των 124 στρεμμάτων να μην καταχωρηθεί στους κτηματολογικούς πίνακες ως Ενιαία Δασική Έκταση, αλλά να παρουσιάζεται κατατετμημένη σε εκατόν εξήντα ένα (161) γεωτεμάχια, τα οποία έχουν λάβει χωριστό ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).

Επιχειρήματα προς υποστήριξη των ενστάσεων:

α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει άμεση συνάφεια με τον χαρακτηρισμό της έκτασης,

β) η ανωτέρω έκταση των 124 στρεμμάτων έχει κριθεί νομολογιακά ότι ήταν ανέκαθεν Δασική, ακόμα και πριν την παραχώρησή της στον ΣΑΑΚ, τον οποίο δασικό χαρακτήρα ουδέποτε απώλεσε και τον οποίο διατηρεί έως σήμερα,

γ) παρανόμως κατατμήθηκε και επωλήθη με χωριστές πράξεις αγοραπωλησίας στους φερόμενους σήμερα 161 ιδιοκτήτες και ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Καστελλοριζίων αυθαίρετα και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, κατέτμησε μείζονα δασική έκταση σε μικρότερα «δασικά τεμάχια», μεταβιβάζοντας αυτά στους νυν φερόμενους ιδιοκτήτες ως αγροτεμάχια,

δ) η εν λόγω έκταση κατά τον μήνα Μάρτιο του έτους 1993 αναδασώθηκε με την συνδρομή του Υπουργείου Γεωργίας σε δενδρύλλια και μηχανήματα και σήμερα είναι κατάφυτη από υψηλά δένδρα πεύκης,

ε) τυγχάνει έως σήμερα περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και

στ) η ίδια η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρει ότι η έκταση των 124 στρεμμάτων δεν έπρεπε ποτέ να «αποδοθεί» στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Καστελλοριζίων.

Οι ανωτέρω ενστάσεις συζητήθηκαν ενώπιον των Τριμελών Επιτροπών του Κτηματολογίου και όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν επί αυτών δικαίωσαν τα επιχειρήματα που συμπεριέλαβε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα 161 υπομνήματα που κατέθεσε ενώπιον των Επιτροπών προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

Συγκεκριμένα, όλες οι αποφάσεις κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: Η έκταση των 124 στρεμμάτων έχει δασικό χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4173/1929, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τα συμβόλαια μεταβίβασης από τον Συνεταιρισμό των Καστελλοριζίων στα μέλη του είναι απολύτως άκυρα, αφού δεν επισυνάπτεται σε αυτά η απαιτούμενη άδεια του Υπουργού Γεωργίας και επομένως τα 161 ΚΑΕΚ πρέπει να ενοποιηθούν και να αποδοθούν στο φερόμενο πλέον (σύμφωνα με το Κτηματολόγιο) Οικοδομικό Σύλλογο Καστελλοριζίων Ελλάδος ΣυνΠΕ.

Ειδικότερα, το Κτηματολόγιο έκανε δεκτές τις ενστάσεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προτείνοντας τη διόρθωση της κτηματολογικής βάσης με την ενοποίηση των 161 ΚΑΕΚ σε ένα (1), τη διαγραφή των φυσικών προσώπων ως ιδιοκτητών της επίδικης έκτασης και την καταχώρηση του ΣυνΠΕ της συνολικής επίδικης έκτασης των 124 στρεμμάτων και την καταχώρηση αυτής ως «Ενιαία Δασική».

 

Διαβάστε Επίσης

Ένα Σχόλιο στο “Δικαίωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τα 124 στρέμματα στο Πανόραμα

 • 31/01/2021 at 10:50 πμ
  Permalink

  Η επιτροπή κτηματολογίου δεν είναι δικαστήριο ,κατά την κριση της δεν απεδέχθη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (νόμους) που έδιναν το δικαίωμα στον οικοδομικό συνεταιρισμό των Καστελλόριζιων να κατάτμησει όπως και το έκανε και έκτισαν τόσοι συνεταιριστές τα σπίτια τους.Κατα την αγορά της έκτασης από τους ακτήμονες Αγίου Νικολάου Βάρης κατά απαίτηση της τότε κοινότητας Βούλας εκδόθηκαν δωρεά 10 οικόπεδα στους άπορους της κοινότητας.Συνολικα δόθηκαν 30 οικόπεδα ,10 από κάθε συνεταιρισμό (Καλυμνίων ,Καστελλόριζιων,δικηγόρων Πειραιώς.)Για το ότι χαρακτηρίζετε η περιοχή ως δάσος, κατά την ανάλυση των αεροφωτογραφιών δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνυη την μορφή δάσους ,δυστυχώς το ΣτΕ δεν αποδέχθηκε την απόδειξη αυτή.Ο αγώνας συνεχίζεται από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων και είναι εντελώς άδικο μια επιτροπή ενός δικηγόρου και δύο μηχανικών να βγάζει απόφαση ακυρότητας των συμβολαίων που ούτε το ΣτΕ το έκανε αυτό.

  Απαντήστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.