Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Διαγωνισμός για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων (προϋπολογισμού 64.542 ευρώ)
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την παροχή υπηρεσιών « Φύλαξης (security) Χώρων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης » με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η υπηρεσία αφορά την Φύλαξη (security) Χώρων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για ένα έτος με προϋπολογισμό 64.542,00 ευρώ , όπως αυτά αναλυτικά φαίνονται στο ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 08/Δ1/2017-15/5/2017 μελέτης του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης .

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017 & 2018 και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Κύπρου 68, 16452 – Αργυρούπολη) την 31/05/2017 ημέρα Τετάρτη Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 10.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στο τηλ. 2132018747, fax: 213 2018734 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( http:// www. elliniko – argyroupoli. gr/).

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www. diavgeia. gov.gr), θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα , ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 11 του Ν. 4013/11.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.