Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στα 3Β
 

dimarxeio-voulas

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18η/2016 Δημόσια – Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 19η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης από τη συμμετοχή του Δήμου Βάρης- Βού-λας- Βουλιαγμένης στο πρόγραμμα επιχορήγησης με ακρωνύμιο “ΙnnoWEE”,στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.
2. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.
Σχετικά: Απόφαση 9/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) τουΔήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Σύμφω-νο των Δημάρχων».
5. Προσδιορισμός ύψους τακτικής επιχορήγησης Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2017 σύμφωνα με την συστατική του πράξη.
6. Κατανομή (Γ΄2016) ποσού 58.272,46 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
7. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 701/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.
8. Πρόταση καθορισμού Όρων Δόμησης και Οικοδομικών Γραμμών στο Ο.Τ. Γ368 περιοχής Μηλαδέζα Δ.Ε. Βάρης.
9. Πρόταση Τροποποίησης Χρήσεων Γης Οικοπέδου ιδιοκτησίας Ακαδημίας Αθηνών στο Ο.Τ. 25 από κατοικία σε Πολιτιστικό Κτίριο (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)
10. Έγκριση συνδρομής στο περιοδικό “Ο Δήμαρχος της Αττικής”.
11. Έγκριση συνδιοργάνωσης διεθνούς Συνεδρίου για την Ειρήνη με το Ίδρυμα Γρηγόρη Λαμπράκη-έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης.
12. Δημοπράτηση για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του πάρκου Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Ε. Βούλας για την εγκατάσταση & λειτουργία παγοδρομίου κατά την εορταστική περίοδο.

13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΣΥ-ΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ” έτους 2013- 2014 συμβατικού ποσού “144.000,00 € με Φ.Π.Α. αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημ. Συμ-βουλίου ενός Δημ. Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημ. Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής έργου.
14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: “Ανασκαφική έρευνα”.
15. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πινακίδων ονομασίας οδών & αρίθμη-σης οδών & λοιπών πινακίδων έτους 2016.
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Εξωτερι-κών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου (Συνδέσεις Ακινήτων) και Αποκατάσταση Τομών” συμβατικού ποσού 129.300,26 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ.
18. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δαπέδων από Κουρασά-νι σε Κοινόχρηστους Χώρους”.
19. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών εκταφών.
20. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίω-ση.(32721/11.8.2016)
21. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.(32587/10.8.2016)
22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον νέο ιδιοκτήτη.(32588/10.8.2016)
23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. (32589/10.08.2016)
24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Κ.Ο.Κ. (32582/10.08.2016)
25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στον ο-δηγό.(32585/10.8.2016)
26. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω διπλοεγγραφής. (33754/23.8.2016)
27. Διαγραφή οφειλής ποσού 144,00€ πλέον των προσαυξήσεων που αφορά χρέωση της εταιρείας “ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.” για τη συλλογή εγκαταλελειμμένου οχήματος από τον χρηματικό κατάλογο με αριθμό βεβαίωσης 817/2-8-2916.
28. Επιστροφή ποσού λόγω διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (34762/31.8.2016)
29. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Αφροδίτης 28 στη Δ.Ε. Βούλας.
30. Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Πανδώρας 14 στη Δ.Ε. Βου-λιαγμένης.
31. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Αργούς 13 στην Δ.Ε. Βουλιαγ-μένης.
32. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στη συμβολή των οδών Ήρας και Κυβέλης στη Δ.Ε. Βάρης.
33. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Ηρακλειδών 106 στη Δ.Ε. Βούλας.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.