Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 9η Μαρτίου 2015,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 94.801,27 € και ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανοιχτού διαγωνισμού), που θα προκύψει μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση).

2.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 12.000,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

3.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 12.000,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

4.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 11.316,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

5.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΠΟΣΟΥ 5.412,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

6.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΠΟΣΟΥ 5.412,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

7.    Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ανάληψη (έγκριση) δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) ανάλογης πίστωσης, που αφορά τη μελέτη με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΠΟΣΟΥ 6.000,00 € (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.)» και ανάθεση αυτής.

8.    Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2015 μελέτη.

9.    Λήψη απόφασης για ανατροπή Εκθέσεων (Προτάσεων) Ανάληψης Υποχρέωσης, αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων και συμπλήρωση της με αρ. 11/2015 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου για λογαριασμούς (αμοιβές) μελετών και αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες και εργασίες σε εξέλιξη, μετά την εκτέλεση, παράδοση, διενέργεια και πραγματοποίησή τους αντίστοιχα, κατόπιν των 41/2015 και 45/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

10.    Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 8/2015 προηγούμενης απόφασης για έγκριση δαπανών που αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους και διάθεση αυτών, ύστερα από σχετικές αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 (ΑΔΣ 41,45/2015).

11.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 11.570,20 €, που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» προϋπολογισμού 13.884,24 €.

12.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές διενέργειας αξιολόγησης διαγωνισμών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

13.    Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 864,00 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για υπηρεσία με ιδιόκτητα μέσα από 1.5.2014 έως 22.8.2014.

14.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 453,67 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κυριάκου Ιωσηφέλλη για υπόθεση του Δήμου.

15.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 984,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Παναγιώτας Δάρα για υπόθεση του Δήμου.

16.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 492,00 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων της δικηγόρου κ. Ιωάννη Παπά για υπόθεση του Δήμου.

17.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 1.346,85 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Τσάπελη για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

18.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 4.884,33 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Λακαφώση για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

19.    Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.408,34 € (συμ/νου Φ.Π.Α.) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου κ. Νικόλαου Μπρούμα για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου.

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.