Κάποιους να τους φυλάνε…
Ο Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης ΑΚΥΡΩΝΕΙ την αριθ. 247/2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού στις 7/7/2013 για την υπηρεσία «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια Πρόχειρoυ διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα :

Α΄) ΟΜΑΔΑ τη «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ &ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» Διεύθυνση : 25η οδός και πλ.Αγ. Τριάδας Ελληνικού
Β΄ ) ΟΜΑΔΑ τη «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ)»
Γ΄)  ΟΜΑΔΑ τη «ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 36.585,36 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23% (8.414,64 ευρώ) δηλαδή συνολικά 45.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 και οικ. έτους 2014.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης (Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 68, 16410, Αργυρούπολη) την 9/7/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 9.00 και ώρα λήξης η 9.30 π.μ. κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από Εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

Τεύχη της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.elliniko-argyroupoli.gr /) και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν για αντίγραφά τους μέχρι και την προηγούμενη διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7:30 π.μ έως 3:00 μ.μ., Διεύθυνση Κύπρου 68 Ελληνικό -Αργυρούπολης Τηλέφωνο 213 2018748-751 FAX. 2019902045-46.

Ο Δήμαρχος

Κορτζίδης Χρήστος

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.