Δήμος Αλίμου: Ανακαινίζεται και εκσυγχρονίζεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Σύμφωνα με τις με αρ. 177/2021 και 179/2021 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
το έργο με τίτλο: «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αλίμου» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και
στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

To Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Άνω Καλαμάκι


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 278.792,04 €, στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες,
απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.04.005) και
από πόρους του Δήμου Αλίμου. Η Περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτήσει το έργο έως το συνολικό
ποσό των 245.500,00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό των 33.292,04 ευρώ θα καλυφθεί από πόρους
του Δήμου Αλίμου
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής για τη
γνωριμία των παιδιών με τους κανόνες οδικής ασφάλειας ώστε να αποκτήσουν καλύτερες
κυκλοφοριακές συνήθειες που θα τα προστατέψουν από ατυχήματα στο παρόν και που επενδύουν
στην ανάπτυξη χαρακτήρα φιλικής οδικής συμπεριφοράς στο μέλλον.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αλίμου στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης διάρκειας 48 μηνών, σύμφωνα με τη με αριθμό 44/2021 τεχνική μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τη με αρ. 254/2021 απόφασή της.
Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης θεωρήθηκε από το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων με το με αρ. πρωτ. 184475/3-3-2022 έγγραφό του.Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.