Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (Δείτε live)
alimoslive

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 23 η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2016.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2016.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2016.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2016.

ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 6ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 7ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 8ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ 9ο 5 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

ΘΕΜΑ 10ο 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 11ο Καθορισμός κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Αλίμου έτους 2016. ΘΕΜΑ 12 ο Κοπή ενός (1) ελαιόδεντρου στην οδό Σκοπέλου 6.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών. Άλιμος, 15/9/2016 Αρ.πρωτ.: 17408

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών για την διοργάνωσή της.

ΘΕΜΑ 15ο Άσκηση αρμοδιοτήτων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263Α /23.12.2008) από τη Δημοτική Αστυνομία Αλίμου. ΘΕΜΑ 16ο. Απόφαση επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της 93/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με το χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο τμήματος της οδού Αρτέμιδος».

ΘΕΜΑ 17ο. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Αλίμου».

ΘΕΜΑ 18ο. Έγκριση της Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής Εκτίμησης και Εκποίησης Ακινήτων για την αγορά οικοπεδικής έκτασης στη συμβολή των οδών Θεομήτορος και Αμπελακίων στο ΟΤ 327α».

ΘΕΜΑ 19ο. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού Στρατηγού Κοσίντα μεταξύ των Ο.Τ. Γ511 – Γ512

ΘΕΜΑ 20ο. Διαμόρφωση της οδού Ηρακλείτου από την Λ. Ιωνίας μέχρι και το 4ο Δημοτικό Σχολείο σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. ΘΕΜΑ 21ο. Χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου: “Κατασκευή – Ανακατασκευή Οδών και Πεζοδρομίων”.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.