Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη δωρεάν παραμονή των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π
kdapalimou

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, που αφορά τη δωρεάν παραμονή των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.
Οι αιτήσεις των γονέων πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Διεύθυνση www.eetaa.gr .Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται, μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, υποβάλλονται από την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, έτους 2016-2017», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

                Οι μητέρες (ή οι πατέρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια) για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1) Να είναι μητέρες/πατέρες παιδιών, ηλικίας από την υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών.

2) Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/οί  ή αυτοαπασχολούμενες/οι ή να είναι άνεργες/οι  (Εξαιρούνται οι μητέρες τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.).

3) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

4) Να έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις 27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000 € για μητέρες με 3 παιδιά, 33.000 € για μητέρες με 4 παιδιά και 36.000 € για μητέρες με 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 €.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, οι προσωρινοί πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 17 Αυγούστου 2016. Υποβολή τυχόν ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 18/8/2016 έως και 22/8/2016. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων θα αναρτηθούν στις 24/8/2016 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Αφού οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, οι ωφελούμενοι/ες θα απευθύνονται για την εγγραφή τους στα ΚΔΑΠ μέχρι και την 1 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της ΕΕΤΑΑ

(www. eetaa.gr ).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.